+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 09 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

საკითხის დასახელება

1.              

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03192833-03 10.10.2019)

2.              

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031927560-03 03.10.2019)

3.              

ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 1244 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.21.001.526) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „თბილისის ქვიშის ფეხბურთის ფედერაციისთვის"  (ს/კ: 406246753) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192671-03 24.09.2019)

4.              

ქ. თბილისში, ბეთლემის ქ. №15-ში მდებარე ფართების (ს/კ: №01.18.03.072.064.01.500; №01.18.03.072.064.01.504, №01.18.03.072.064.01.505) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031928992-03 16.10.2019)

5.              

ქალაქ თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირი №29-ის მიმდებარედ არსებული 408 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.014.959) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192621-03 19.09.2019)

6.              

გარდაბანში, სოფელ ნორიოში მდებარე 6500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №81.09.08.272) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192674-03 24.09.2019)

7.              

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 7842 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.18.009.107) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031925571-03 12.09.2019)

8.              

ქალაქ თბილისში, ღოღობერიძის ქუჩა №47-ში (ნაკვეთი 34/020) (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.034.020.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031927774-03 04.10.2019)

9.              

ქალაქ თბილისში, III მასივის VIII კვარტლის კორპუსი №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.025.007.01.038) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031927774-03 04.10.2019)

10.           

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №55-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.027) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031927774-03 04.10.2019)

11.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე მეორის ქუჩაზე (საკადასტრო კოდები: №81.08.21.448, №81.08.21.462, №81.08.21.463) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192672-03 24.09.2019)

12.           

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ, 102 საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებული 21229 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების: 1, 2 და 3 (მიწისქვეშა ნაგებობა) (/კ: 01.14.16.008.031) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031927771-03 04.10.2019)

13.           

ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.16.08.006.105) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192674-03 24.09.2019)

14.           

ქალაქ თბილისში, წყნეთში, რუსთაველის ქუჩა №45-ში (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.139.109.01.001; №01.20.139.109.01.002; №01.20.01.139.109.01.003; №01.20.01.139.109.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319270112-03 27.09.2019)

15.           

ქალაქ თბილისში, თენგიზ სტურუას ქუჩა №29-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.002.030) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთნხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319270112-03 27.09.2019)

16.           

ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.040.004) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319270112-03 27.09.2019)

17.           

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა №22-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.21.002.061.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319270112-03 27.09.2019)

18.           

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №23-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.004.056) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319270112-03 27.09.2019)

19.           

ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.040.004.01.539) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

20.           

ქალაქ თბილისში, მუხიანის სამხედრო დასახლებაში, "ავჭალა-1", სახლი №27-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.004.007.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

21.           

ქალაქ თბილისში, ენგურჰესის ქუჩა №3-ში (საკადასტრო კოდები: №01.19.23.013.010.01.503, №01.19.23.013.010.01.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

22.           

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუს №4 (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.007.037.01.1500.611) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

23.           

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №36-ში (ნაკვეთი 64/029) (საკადასტრო კოდები: №01.17.09.064.029.01.040, №01.17.09.064.029.01.046) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

24.           

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №89-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.008.002.01.524) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

25.           

ქალაქ თბილისში, გელა ჭედიას ქუჩა №1ვ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.023.021.01.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

26.           

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №67-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.006.001.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192748-03 01.10.2019)

27.           

ქ. თბილისში დიდი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრის მიმდებარედ არსებული, 10 177 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.72.14.009.259) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192809-03 07.10.2019)

28.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

29.           

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №34-38-ის მიმდებარედ არსებული 1933 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.10.15.018.078) 73 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იან დავიდოვისთვის (პ/ნ: 01018002120) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-031927773-03 04.10.2019)

30.           

ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 88 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.072) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჩექინნ გრუპისთვის" (ს/ნ: 402113253) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031927773-03 04.10.2019)

31.           

ქალაქ თბილისში, წინამძღვრიშვილის ქუჩა №39-ის მიმდებარედ არსებული 141 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.020.025) 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ი.დ.-ისთვის" (ს/ნ: 416342844) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192673-03 24.09.2019)

32.           

ქალაქ თბილისში, ათონელის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ არსებული 742 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.005.027) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მს ჯგუფისთვის" (ს/ნ: 405167947) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192673-03 24.09.2019)

33.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის დასახლების III ა მიკრორაიონის კორპუსი №338-ის მიმდებარედ არსებული 518 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.19.39.012.055) 72 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს „მარტ ჯგუფისთვის" (ს/კ 406119579) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192674-03 24.09.2019)

34.           

ქალაქ თბილისში, ახუნდოვის ქუჩა №3/10-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.04.017.032) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ვაინლაბისთვის" (ს/ნ:405213709) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031928010-03 07.10.2019)

35.           

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თეონა გაზდელიანისთვის (პ/ნ: 35031007233) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031928992-03 16.10.2019)

36.           

ქალაქ თბილისში, აბანოს შესახვევი №7-ის მიმდებარედ არსებული 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.063.060) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დან დიურ ჰოლდინგისთვის" (ს/ნ: 203855104) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031928992-03 16.10.2019)

37.           

,,ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი II კვარტლის №9ა და №9ბ კორპუსებს შორის მდებარე 1171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.022.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს ,,არქიინვესტი'' (ს/კ 404954046) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის №421 განკარგულების დანართით განსაზღვრული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192676-03 24.09.2019)

38.           

რიგი ობიექტებისათვის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების თაობაზე (საკრებულოს №03-0319284128-03 11.10.2019)

39.           

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319277128-03 04.10.2019; №12-0319283120-03 10.10.2019; №12-031924989-03 06.09.2019)

40.           

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მინდელის ქ.№11-ში არსებულ ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.14.05.005.058) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №433 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031925911-03 16.09.2019)

41.           

ქ. თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა №38-ში არსებული მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.046 ფართობი 26 123 კვ.მ.) და მიმდებარე ტერიტორიაზე  (საერთო ფართობით 26 973 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031928181-03 10.10.2019)

42.           

ქალაქი თბილისში, ც. დადიანის ქ. №263-ში, ზედაზნის ქუჩა №4 კორპუსის მიმდებარედ (ს/კ:№01.12.11.037.023, №01.12.11.037.019; №01.12.11.037.075; №01.12.11.037.076; №01.12.11.037.020; №01.12.11.037.100, საერთო ფართობი: 12808 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192178-03 05.08.2019)

43.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ბაჩანა ბრეგვაძის ქუჩისთვის სანაპიროს სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

44.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, იოსებ იმედაშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის ფილოსოფოსის, აკადემიკოს ბაჩანა ბრეგვაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

45.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, სიმონ ყაუხჩიშვილის ქუჩისთვის სიმონ და თინა ყაუხჩიშვილების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

46.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ავთო ვარაზის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლეო და ნოდარ გაბუნიების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

47.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მელიტონ და ანდრია ბალანჩივაძეების ქუჩის მონაკვეთისთვის მწერლის, დრამატურგის თამაზ ჭილაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

48.           

ქალაქ თბილისში,  ვაკის რაიონში, არჩილ გელოვანის ქუჩისთვის  მედიცინის დამსახურებული მოღვაწეების   ზაზა და საულ კახიანების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

49.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ზაზა და საულ კახიანების სახელობის სკვერისთვის სიცოცხლის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

50.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ანდრო ჟორდანიას ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან მდებარე ორი უსახელო შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების ვახტანგ და ამირან კაპანაძეების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

51.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ე.წ. ზურგოვანის საცხოვრებელი კომპლექსისთვის ქართულ-ამერიკული უბნის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

52.           

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის III ჩიხისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს ეთერ ბოცვაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

53.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, კლდეკარის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

54.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ე.წ. ავჭალის ხიდისთვის გმირ ქართველ არტილერისტთა სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

55.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მსახიობის, მომღერლის გიო ხუციშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

56.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ანდრია გუგუშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ანდრია გუგუშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

57.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, სავანეს ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის სავანეს I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

58.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ფრიდონ თოდუას ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის ექიმ-პედიატრის, აკადემიკოს ირაკლი ციციშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

59.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ასპინძის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთისთვის პროფესორის, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს  არჩილ ბეთანელის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

60.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ასპინძის ქუჩისთვის და ასპინძის I ქუჩისთვის ასპინძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

61.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ასპინძის შესახვევის მონაკვეთისთვის, ზეგანის ჩიხისთვის და ზეგანის შესახვევისთვის ზეგანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

62.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ექიმის, პროფესორის მარიამ გრიგალაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

63.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ქიზიყის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ფოტოხელოვანის ევტიხი ჟვანიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

64.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ხიზაბავრის ქუჩისთვის, მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის და ერთი გასასვლელისთვის არქიტექტორის თეიმურაზ ბოჭორიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

65.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ილია ვეკუას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

66.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ორხევში, გიორგი მუხაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო სპორტული მოედნისთვის ფეხბურთელის ვახტანგ ფანგანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031929096-03 17.10.2019)

LiveZilla Live Chat Software