+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 09 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

 

1.       

ბორია ფირცხელიანის უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე (საკრებულოს №06/10246 06.06.2016 - ცსკ №03-01/1144 03.06.2016)

გიორგი ალიბეგაშვილი

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირის - შპს "თბილსერვის ჯგუფისთვის" (ს/კ206267494) დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების განწილვადებასთან დაკავშირებით დავალების მიცემის შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10131 02.06.2016 - მერიის №18/140811 01.06.2016)

დავით ჩანქსელიანი

„თბილსერვის ჯგუფის“ იურიდიული  სამსახ უფროსი

3.       

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტოტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის  №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/10212 03.06.2016 - მერიის №12/141408 02.05.2016)

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახ უფრ მოადგილე

4.       

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/9764 27.05.2016 - მერიის №7/135522 27.05.2016)

ბექა მიქაუტაძე

საბურთალოს რაიონის გამგებელი

5.       

ქ.თბილისში, დასახლება დიდ დიღომში, I და III მ/რ-ებს შორის (ნაკვ. 1/63) მდებარე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საცხოვრებელი ბინის (ს/კ.: 01.10.06.001.063.01.01.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/10486 09.06.2016 - მერიის №7/147527   08.06.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების: ქ.თბილისში, გლდანში მდებარე 50000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №72.13.33.805) და ქ.თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე  მდებარე 16922 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.11.05.029.102) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8672 11.05.2016 - მერიის №7/116926 10.05.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7.       

სს "აქსის თაუერსის" (ს/ნ №405077704) საკუთრებაში არსებული №01.14.14.003.174 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის უფლებრივად უნაკლო სახით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ქ.თბილისში, გალაკტიონის ძეგლის მიმდებარედ არსებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.14.14.003.172 გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/7713 21.04.2016 - მერიის №7/100474 20.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.       

შპს „მეთეგისთვის (ს/კ №405082967) ქ.თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ №01.17.01.065.062) 320 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/9540 23.04.2016 - მერიის №7/131428 23.04.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.       

ქ.თბილისში, გორგასლის ქ.№75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ., 6 კვ.მ. და 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (ს/კ №01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "გიომირი+სპორტ-ტაიმისთვის" (ს/კ №406028301) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.   

ქ.თბილისში, მუხიანის III მ/რ., კორპუსი №11-ის მიმდებარედ უძრავი ქონების (ს/კ №01.11.13.005.023) ა(ა)იპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/კ №204889282) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.   

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამხ.№61-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.03.021.020) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "დაი"-სთვის (ს/კ №405113666) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9481 23.05.2016 - მერიის №7/129346 20.05.2016, საკრებულოს №04/9753 27.05.2016 - მერიის №7/132398 24.05.2016, საკრებულოს №04/9920 31.05.2016 - მერიის №7/138172 30.05.2016)

 

ზვიად ელიზბარაშვილი

არქიტექტურის სამსახური

13.   

. თბილისში, გლდანის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 72.13.38.293)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

 

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

14.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 81.02.22.080)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

15.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ოქროყანის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.15.01.004.012)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9990 01.06.2016 - მერიის №7/139366 31.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

16.   

. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ველოტრეკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.10.06.001.187)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9990 01.06.2016 - მერიის №7/139366 31.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

17.   

. თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.11.05.029.125; 01.11.05.029.102)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

18.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10210 03.06.2016 - მერიის №7/141774 02.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

19.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.14.15.001.300; 01.14.15.001.299; №01.14.15.001.296;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

20.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ალ. ყაზბეგის გამზირის №22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.10.16.002.003; 01.10.16.002.013;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

21.   

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.72.14.013.606; 01.72.14.013.607;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

22.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩასა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.14.15.001.189) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

ნესტან ადვაძე

არქიტექტურის სამსახურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის გან-ის უფროსის მ/შ

23.   

.თბილისში, გლდანის რაიონში,  ალექსი გობრონიძის ქუჩის შესახვევისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, ქუჩასთან არსებული ჩიხისთვის, შესახვევისთვის და გასასვლელისთვის ასტროფიზიკოსი მიხეილ ვაშაკიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

24.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  გარდაბნის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ველისთავის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

25.   

.თბილისში, ვაკის  რაიონში,  ფერმწერთა ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ფერმწერთა სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

26.   

.თბილისში, გლდანის  რაიონში,  ბადრი კობახიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის თეთრი ტბის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

27.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების ზურაბ დობორჯგინიძის და ალექსანდრე ზაალიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

28.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  კამოს ქუჩისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის იგორ ტყემალაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

29.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას III კვარტალში მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ნუკრი დოლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

30.   

.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ კვესეთში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის  და მათთან არსებული ჩიხისთვის და შესახვევებისთვის ბეთანიის მონასტრის, ორბელთა და კვესეთის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

31.   

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გიორგი ციციშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ექიმი ბენედიქტე  მაღლაკელიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

32.   

.თბილისში,  ვაკის რაიონში, რამაზ ჩხიკვაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მეხანძრე-მაშველი ზურაბ მუზაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

33.   

.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, უდაბნოს მონასტრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის დიღმის ქედის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

34.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

გიორგი ტყემალაძე

LiveZilla Live Chat Software