+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 09 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.      

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/11453 19.06.2015 - მერიის №05-1/151701105   19.06.2015)

 

 

2.     

,,ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  დაცვის პროგრამები  და მათი  განხორციელების  წესების  დამტკიცების  თაობაზე''  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  27  იანვრის  №1-1  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/10743 09.06.2015 - მერიის №05-2/15159705   08.06.2015)

 

 

3.     

შპს “ჰერმესის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/11240 17.06.2015   მერიის - №05-1/15167654 16.06.2015)

 

 

4.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს "უძრავი ქონება - თბილისის" მიერ, მის სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხულ, ქ.თბილისში არსებულ ზოგიერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით, კომპანიის კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/11241 17.06.2015   მერიის - №05-1/15167635 16.06.2015)

 

 

5.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10660 08.06.2015 - მერიის №05-1/15156987 05.06.2015; საკრებულოს №04/11336 18.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015; საკრებულოს №04/11451 19.06.2015 - მერიის №05-1/151701006 19.06.2015)

 

 

6.     

ქალაქ თბილისის  თვითმმართველი  ერთეულის  საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ა(ა)იპ  ,,თბილისის  საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მართვის  სააგენტოს"  დროებით  სარგებლობაში  გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის შესახებ (საკრებულოს №06/11058 12.06.2015 - მერიის №05-2/15162743 11.06.2015)

 

 

7.     

ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, №31 პოლიკლინიკის წინ მდებარე №01.11.12.013.038 საკადასტრო კოდით რეგისტრირეგული 400 კვმ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/1141019.06.2015 - სამინისტროს №5/35415 12.06.2015)

 

 

8.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის უფლებით (იჯარა), ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/11336 18.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015)

 

 

9.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის №05.16.116 განკარგულების საფუძველზე შპს „თბილსერვის ჯგუფთან“ გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/1133618.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015)

 

 

10.    

ქ. თბილისში დაბა წყნეთში ,,ა'' ზონაში  მდებარე  ქონების (კოტეჯი  №14ა (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.20.01.108.042), დევნილებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით,    სახელმწიფოსათვის  უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/9293 19.05.2015 - სამინისტროს №5/26576;  08.05.2015)

 

 

11.    

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.17.07.019.002.01.521 და №01.17.07.019.002.01.522) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/11186 16.06.2015 - სამინისტროს №5/35162 11.06.2015)

 

 

12.    

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.15.04.005.038) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/10816 10.06.2015 - სამინისტროს №06/32791 02.06.2015)

 

 

13.    

ქ.თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზა, მე-12 კმ-ზე მდებარე 1632  კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.01.020.129) საქართველოს საპატრიარქოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა, შემდგომში ეკლესიის მშენებლობის მიზნით. სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემა (საკრებულოს №06/10817 10.06.2015 - სამინისტროს №05/32749  02.06.2015)

 

 

14.    

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტ სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობი წესის დამტკიცების შესახებ“ .თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201წლის 30 დეკემბრის №20-103დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/11402 19.06.2015 მერიის - №05-1/15169766 18.06.2015)

 

 

15.    

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/10921 11.06.2015 - მერიის №05-2/151611746 10.06.2015)

 

 

16.    

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბესიკ კალანდაძის ქ.№3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

 

 

17.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, პეტრე იბერის ქ., ავტოტექმომსახურეობის გვერდით არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

 

 

18.    

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, სლავა მეტრეველის და ქურდიანის ქუჩებს შორის მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

 

 

19.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქ., წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ვარკეთილი-2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

 

 

20.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ცენტრალური დარბაზისთვის თამარ მეფის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

21.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, დიღმის  სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე სკვერისთვის მოხალისის სახელის მინიჭებისშესახებ (საკრებულოს №04/11517 22.06.2015)

ლია ჯახველაძე

 

22.    

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ავშნის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ივერი ფრანგიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

23.    

ქ.თბილისში,  კრწანისის  რაიონში, კრწანისის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კახაბერ კაციტაძისსახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

24.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის გიორგი დეკანოზიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

25.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, მოსკოვის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I შესახვევისთვის გიორგი მდივანის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

26.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის გივი ამილახვარის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

27.    

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, ანდრია გუგუშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის გრიგოლ აფშინაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

28.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის პეტრე შოთაძისსახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

29.    

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, მარიამ ორახელაშვილის ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის გიორგი ნახუცრიშვილისსახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

30.    

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის  რაიონში, ივერთუბნის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის თამარ და აკაკი პაპავების სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

31.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს  რაიონში, სოფელ დიღომში მულღაზანზარის ქუჩისთვის ვახტანგ ჭელიძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

32.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, ნატო ვაჩნაძის ქუჩისთვის ნატო ვაჩნაძისა და ნიკოლოზ შენგელაიას სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

33.    

ქ.თბილისში, ნაძალადევის  რაიონში, ნიკოლოზ შენგელაიას ქუჩისთვის აბესალომ ვეკუას სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

34.    

ქ.თბილისში, ვაკის  რაიონში, ნიკოლოზ ცხვედაძის I  ჩიხისთვის თენგიზ ახმეტელის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

35.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, იაკობ გოგებაშვილის II  შესახვევისთვის და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ალეკო შენგელიას  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

36.    

ქ.თბილისში, ვაკის  რაიონში, შალვა მიქელაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ნიკოლოზ ღიბრაძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

37.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ვაჟა ჩაჩავას სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

38.    

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მერი შერვაშიძის ქუჩასთან არსებული ექვსი  შესახვევისთვის მერი შერვაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

39.    

ქ.თბილისში, დიდუბის  რაიონში, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩასთან არსებული I ჩიხისთვის ნონა გაფრინდაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

40.    

ქ.თბილისში, დიდუბის  რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩასთან არსებული III ჩიხისთვის აკაკი ბელიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

41.    

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში, სოფელ ნასაგურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კაპიტონ აბესაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

42.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, ჩაილურის ქუჩისთვის გურამ ბზვანელის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

LiveZilla Live Chat Software