+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

15 აგვისტოს 12:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება.


დღის წესრიგი:

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების პროექტი

(11.08.2017; №04/8993)

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ ,,Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc- ფონდს”-ს შორის ,,100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის ფარგლებში, გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების“ თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017; 04/8959)

 

3. “ქალაქ თბილისში, მუხიანის IVბ მიკრორაიონში კერძო სკოლა “პრომეთეს“ მიმდებარედ, 753 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.008.085) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

( 01.08.2017 N04/8614)

 

4. ,,ქ. თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N16-ში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.015.017) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის   - მარიამ ჯაშისთვის (პ/ნ 01015005227) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(01.08.2017; N04/8614)

 

5. „ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების V მიკრორაონში, კორპუსი N2-ის  მიმდებარედ არსებული 1081კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.013.171) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(01.08.2017 N04/8614 )

 

6. “ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქუჩა N35-41-ის მიმდებარედ არსებული 1278 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.018.024) 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ნატალისთვის“ (ს/კ:205125407)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.08.2017. #04/8716)

 

7. „ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №8-10-ის მიმდებარედ, 580 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან   21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.010.011) შპს „ეკო მითისთვის“ (ს/კ: 404891612) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.08.2017; N04/8716)

 

8. “ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქ.№28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.029.055) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნისთვის“ (ს/კ: 405142974) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.08.2017; N04/8716)

 

9. “ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ქართული ტრადიციების აღორძინების საზოგადოება დამიანესთვის“ (ს/კ 201990453)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.08.2017; №04/8716)

 

10. „ქ. თბილისში, აბანოს  ქუჩა N11-ის მიმდებარედ, არსებული 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.063.051) შპს „ნარიყალასთვის“ (ს/კ: 204380678)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  პროექტი

(03.08.2017; №04/8716)

 

11. „ქ.თბილისში, ცაიშის ქუჩა N36-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.03.010.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირებთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულებების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(03.08.2017 N04/8716)

 

12. „ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 9013 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.18.006.151) და ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერების ქ.N21-ში მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: N81.01.06.317) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შპს ,,დს ენტერპრაიზთან“ (ს/კ: 216378783) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(03.08.2017; #04/8716)

13. „ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 24500 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.478) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან - დავით გიორგობიანთან (პ/ნ: 01017000104) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.08.2017; #04/8784)

 

14. „ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #56-62-ის მიმდებარედ, 2658 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.003.027) 44 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ვეიფორიასთვის“ (ს/კ:406175963)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.08.2017 N04/8784)

15. „ქ.თბილისში, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა №1-ში მდებარე 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.062.023) შპს „საჩინოსთვის“ (ს/კ 204380776) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.08.2017 N04/8784)

16. “ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №40-40ა-ს მიმდებარედ არსებული 41 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.028) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, შპს „სპაის ლაუნჯისთვის“ (ს/კ: 406191099) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.08.2017 N04/8784

17. „ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №37-ის მიმდებარედ, 58 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.001.026) შპს „მარსისთვის“ (ს/კ: 404476848) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.08.2017; №04/8784)

18. „დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის მიერ ხელმოწერილ პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2008 წლის 22 აგვისტოს N112 ოქმით გათვალისწინებული ვალდებულების ცვლილების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (04.08.2017 N04/8784)

 

19. „ქალაქ თბილისში, მზია ერისთავის ქუჩა №2-ში მდებარე 322 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.226) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, გუმრი შარიფოვასთვის (პ/ნ: 01010019814) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(09.08.2017 N04/8876)

 

20. „ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების VI მიკრორაიონში, კორპუსი №3-ის და კორპუსი №17-ის მიმდებარედ არსებული 1070 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.010.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან ვიტალი ჯოჯუასთან (პ/ნ 01001004887) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(09.08.2017; #04/8876)

 

21. “ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 26123 კვ.მ  (ნაკვეთი 007/046) (საკადასტრო კოდი: 01.10.07.007.046)  მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისათვის/უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

22. “ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6003 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი N43/283) (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.043.283)  ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

23. “ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4619 კვ.მ (ნაკვეთი N007/065, საკადასტრო კოდი: N01.10.07.007.065) მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

24. “ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.184) ა(ა)იპ „აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდისთვის“ (ს/კ 405079640) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(01.08.2017; N04/8614)

 

25. “ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე №01.14.06.003.015 და №01.14.06.003.032 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული  უძრავი ქონების   ა(ა)იპ  „კავშირი-ასოციაცია აგორასთვის“ (ს/კ: 202248175)   პირდაპირი განკარგვის წესით,  სარგებლობის უფლებით აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

26. “ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებული 1027 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.21.441) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან: ამხანაგობა „ატრიუმთან“ გასაფორმებელი  შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

27. “ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა №3-ის (ფართით 30 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №8-ის (ფართით 28.89 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ, I სართულზე 58.07 კვ.მ)), შენობა-ნაგებობა №5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №1-ის (ფართით 2.09 კვ.მ), შენობა-ნაგებობა №7-ის (ფართით 29.37 კვ.მ) და შენობა-ნაგებობა №6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ)  (საკადასტრო კოდით: №01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით  გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(10.08.2017. N04/8960)

 

28. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 22 ოქტომბრის NE-227-6-7963 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (01.08.17. #04/8614)

 

29. “ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ. №11-ის მიმდებარედ არსებული 1306 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: #01.14.02.010.073) ფიზიკური პირისთვის - ნატალია კუპატაძისთვის (პ/ნ 01010002267) პირდაპირი განკარგვის  ფორმით, საკუთრებაში გადაცემის საკითხისა და მასთან გასაფორმებელი უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის ქ.

(10.08.2017; №04/8960)

 

30. ქ.თბილისში, ლესელიძის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ( საკადასტრო კოდი: N01.18.03.044.013) 12კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „შევარდენისათვის“(ს/კ 204381640) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(24.07.2017; 04/8399)

 

31. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N128-142-ის მიმდებარედ ( საკადასტრო კოდი: N01.13.08.009.074) 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ონურისთვის“(ს/კ 404475616) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(24.07.2017; 04/8399)

 

32. ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე  606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.061.038) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ნინო ღლონტისთვის (პ/ნ 01030004925) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(24.07.2017; 04/8399)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software