+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

14 აგვისტოს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა გაიმართება. 

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს  №№04/8396; 04/8547; 04/8654; 04/8840; 04/8951; 04/412–Aღ1449080; 04/2607 –Aღ1436008; 04/7958 - Aღ1512287)

 

2. განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები (საკრებულოს  №№04/8249; 04/8352; 04/8395; 04/8486; 04/8546; 04/8841; 04/8860; 04/8861; 04/8947; 04/8953; 04/7843; 04/7844; 04/7658)

 

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: ##81.02.05.817; 81.02.05.816; 81.02.05.815; 81.02.05.814) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/8249 – Aღ1518027);

 

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე დასახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/8352 – Aღ1493846)

 

ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ნაკვეთი #49, ,,თელეების მიწა“-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:#72.16.15.758) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამკტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/8395 – Aღ1482788)

 

 

ქ. თბილისში, ,,თელეების მიწა“, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #72.16.15.760) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამკტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/8486 – Aღ1521000)

 

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა #13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.10.16.004.188) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეუგლირების გეგმის პროექტის კორექიტრების შესახებ (საკრებულოს  №04/8546 – Aღ1510545);

 

ქ. თბილისში, კრწანისის და გარდაბნის რაიონში, გარდაბანი, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: ## 81.03.12.739, 81.03.12.738, 81.03.12.737, 81.03.12.730)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შესახებ (საკრებულოს  №04/8841 – Aღ1518781)

 

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #81.02.21.376) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცება (საკრებულოს  №04/8860 – Aღ523090);

 

ქ. თბილისში გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზირი 2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: ## 01.11.04.026.048, 01.11.04.026.109, 01.11.04.026.110) მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი (საკრებულოს  №04/8861 – Aღ1502504)

 

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბევრეთის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.18.01.002.001) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმერებითი დავალების დამტკიცება (საკრებულოს  №04/8947 – Aღ1523057)

 

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, IV მიკრორაიონში, #2-ე კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: ##01.10.07.007.053, 01.10.07.007.052, 01.10.07.007.051, 01.10.07.007.050) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი  (საკრებულოს  №04/8953 – Aღ1507209- Aღ1478655)

 

 

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის ქუჩაზე, სოფლის შემოგარენში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: ## 01.11.05.029.025, 01.11.05.029.259, 01.11.05.029.258) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი (საკრებულოს  №04/7843 - Aღ1491429)

 

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბასა და ვაშლიჯვარს შორის ინტენსიფიკაციის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: ##01.10.18.011.010; 01.10.18.011.009; 01.10.18.011.011) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად გაცემულ 2012 წლის 26 აპრილის #1041 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს  №04/7844 - Aღ1497251)

 

ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: # 72.16.15.314) ინდივიდუალური, ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების და განაშენიანების დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონის (სზ-2) შესაბამისი ობიექტების კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად გაცემული 2007 წლის 28 დეკემბერს #13557 ქალაქთმშენებლობით პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ. (საკრებულოს  №04/7658 - Aღ1488094)

 

3. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №128-142-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.009.074), 756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ონურისთვის“ (ს/კ 404475616) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს   №04/8399  24.07.2017)

 

4. ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ნინო ღლონტისთვის (პ/ნ 01030004925) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს   №04/8399  24.07.2017)

 

5. ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა№27-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.044.013), 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „შევარდენისთვის“ (ს/კ 204381640) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს   №04/8399  24.07.2017)

 

6. ქალაქ თბილისში, მუხიანის IVბ მიკრორაიონში კერძო სკოლა „პრომეთეს“ მიმდებარედ, 753 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.008.085) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების V მიკრორაიონში, კორპუსი #2-ის მიმდებარედ არსებული 1081 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.11.10.013.171) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

 

8. ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.184) ა(ა)იპ  „აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდისთვის“ (ს/კ 405079640) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

 

9. ქ. თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N16-ში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.015.017) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის   - მარიამ ჯაშისთვის (პ/ნ 01015005227) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 22 ოქტომბრის NNE-227-6-7963 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

 

11. ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №8-10-ის მიმდებარედ 580 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.010.011) შპს „ეკო მითისთვის“ (ს/კ: 404891612) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

12. ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ქართული ტრადიციების აღორძინების საზოგადოება დამიანესთვის“ (ს/კ 201990453)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

13. ქალაქ თბილისში, აბანოს ქუჩა №11-ის მიმდებარედ, 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.063.051) შპს „ნარიყალასთვის“ (ს/კ 204380678) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

14. ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №35-41-ის მიმდებარედ არსებული 1278 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.018.024) 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ნატალისთვის“ (ს/კ 205125407) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

15. ქალაქ თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.029.055) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნისთვის“ (ს/კ: 405142974) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

16. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 9013 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.18.006.151) და ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერების ქ. #21-ში მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: #81.01.06.317) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შპს „დს ენტერპრაიზთან“ (ს/კ 216378783) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

 

17. ქ. თბილისში, ცაიშის ქუჩა N36-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.03.010.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირებთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულებების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017) 

 

18. ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 24500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.478) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან - დავით გიორგობიანთან (პ/ნ:01017000104) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

19. ქალაქ თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირი #56-62-ის მიმდებარედ, 2658 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: #01.14.11.003.027) 44 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ვეიფორიასთვის“ (ს/კ:406175963) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

20. ქალაქ თბილისში ვახტანგ გორგასლის ქუჩა #1-ში მდებარე 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.18.03.062.023) შპს „საჩინოსთვის“ (ს/კ 204380776) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

21. ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი #40-40ა-ს მიმდებარედ არსებული 41 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.15.05.009.028) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, შპს „სპაინ ლაუნჯისთვის“ (ს/კ: 406191099) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ. (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

22. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. #37-ის მიმდებარედ, 58კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.15.04.001.026) შპს „მარსისთვის“ (ს/კ: 404476848) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

23. დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის მიერ ხელმოწერილ პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2008 წლის 22 აგვისტოს #112 ოქმით გათვალისწინებული ვალდებულების ცვლილების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784 04.08.2017)

 

24. ქალაქ თბილისში, მზია ერისთავის ქუჩა #2-ში მდებარე 322 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.14.17.001.226) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, გუმრი შარიფოვასთვის (პ/ნ: 0101001981)იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8876  09.08.2017)

 

25. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების VI მიკრორაიონში, კორპუსი #3-ის და კორპუსი #7-ის მიმდებარედ არსებული 1070 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.11.10.010.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან: ვიტალი ჯოჯუასთან (პ/ნ:01001004887) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/8876  09.08.2017)

LiveZilla Live Chat Software