+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 

14 ივლისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1.  

 

 

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლის და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(30.06.2017; #04/7591)

 

ლია ჭაჭუკაშვილი

გამწვანების საქალაქო სამსახურის იურისტი

 1.  

 

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(27.06.2017; #04/7387)

 

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(06.07.2017. N10/7793)

 

თამარ ტალიაშვილი

განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის  N33-92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(11.07.2017. N04/7919)

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობის საქალაქო სამსახურის იურისტი

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის  N33-92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(11.07.2017. N04/7917)

 

 

 

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობის საქალაქო სამსახურის იურისტი

 

 1.  

 

 

 

ქალაქ თბილისში, სამთო ქიმიის მოპირდაპირედ, „იბერია-97“-სათვის დამაგრებული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული №01.13.03.051.038 და №01.13.03.051.037 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული 29 კვ. და 28 კვ. მიწის ნაკვეთების მარინა ჯაშისთვის (/:01008027455)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(11.07.2017 N04/7923)

 

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 1241 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.18.009.128) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტი

(04.07.2017; N04/7699)

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 15732 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.72.14.009.479) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და შპს „ტრიდესთან“(ს/კ: 205206098) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.07.2017წ; N04/7699)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

 

 

„ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქ N1-ში მდებარე 11797კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.001.134) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(21.06.2017 N04/7185 )

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი 27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.027.029) 17 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის მაკა გვაზავასთვის (პ/ნ: 01024014165) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(30.06.2017. 04/7569)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

“ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №36-38-ის მიმდებარედ 68 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.026) შპს „შატრესთვის“ (ს/კ: 402045354) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (04.07.2017 N04/7699)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, ცინცაძის . №8-ის მიმდებარედ არსებული 12 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.003.042) ნინო ბიწკინაშვილისთვის (/: 01030014851) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(30.06.2017. 04/7569)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის  შესახებ“ 2010 წლის 26 ოქტომბერს შპს ,,არმლენდერ ასოშიეიტსსა“ (ს/ნ: 204943357) და ქალაქ თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, 2017 წლის 1 აპრილიდან 2020 წლის 1 აპრილამდე დაკისრებული /დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.07.2017 #04/7699

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

 

“ქალაქ თბილისში,  I  რეხის    ქუჩის   მიმდებარედ არსებული 1094 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.001.102) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან - ია მეტრეველთან (პ/ნ 01008017566) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.07.2017; N04/7699)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.06.2017 #04/7569)

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

.

 

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირზე N83 სკოლის მიმდებარედ/ქ.თბილისში, ქინძმარაულის II ჩიხი N39-ის მიმდებარედ არსებული 1270 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.35.001.149)  სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(04.07.2017 N04/7699)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  

 

 

           

 

 

“ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩაზე, ეკლესიის მიმდებარედ არსებული 304 კვ.მ და 792 კვ.მ  მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი : N01.19.39.031.019 და N01.19.39.031.061) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.07.2017; N04/7699)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

„ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების X კვარტლის, კორპუსი N28-ის მიმდებარედ/ თემქის დასახლებაში ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩაზე არსებული 2766 კვ/მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.03.003.073) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (30.06.2017წ. N04/7569)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

LiveZilla Live Chat Software