+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

27 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.       

სსიპ ქალაქ თბილისის №150 საჯარო სკოლისთვის ალექსანდრე ცინცაძის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №06/3220 – 16.03.2017; №06/380924.03.2017; №06/536403.05.2017)

2.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/6392 01.06.2017)

3.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს  №04/7210 22.06.2017)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/7210 22.06.2017)

5.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/7210 22.06.2017)

6.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №8-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №10/7292 - 23.06.2017)

7.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №10/7320 - 23.06.2017)

8.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1558 03.02.2017; №04/5713 11.05.2017; №04/6671 07.06.2017; №04/7055 16.06.2017; №04/7196 21.06.2017)

9.       

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კაიროს ქ. №81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.22.011.012) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების (ტექსტილის ფაბრიკები) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/7170  20.06.2017)

10.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს  რაიონში, დიღმის სასწავლო - საცდელი მეურნეობის ტერიტორია,  დიღმის სასწავლო - საცდელი მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი №01.72.14.007.489) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს №04/7254  22.06.2017)

11.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №393 განკარგულებით დამტკიცებულ .თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის III ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/4056  29.03.2017; №04/6673  07.06.2017)

12.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ველოტრეკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.217; 01.10.06.001.216) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6672  07.06.2017)

13.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ელიზბარ მინდელის ქ. №12-ში (ყოფ. ჯიქიას ქ.№5, საკადასტრო კოდი:№01.14.05.006.054) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს  №04/6672  07.06.2017)

14.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტორ კოდი: №81.02.32.017, 81.02.02.306, 81.02.02.585, 81.02.02.401, 81.02.32.053, 81.02.32.052, 81.02.02.400) სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6674  07.06.2017)

15.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტორ კოდი: №01.14.16.008.059; 01.14.16.008.039) კინო - ქალაქის (კინო - სკოლა, სტუდენტური საცხოვრებელი კომპლექსი) პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6674  07.06.2017)

16.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, (ნაწილი ნაძალადევის რაიონში) გლდანში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.13.38.293) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6789  09.06.2017)

17.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებე (საკადასტრო კოდი: №72.16.23.768, 72.16.23.767, 72.16.23.771, 72.16.23.772, 72.16.23.770, 72.16.23.769, 72.16.23.632) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6885  14.06.2017)

18.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, იმედაძის I  ჩიხი, №1–ის მიმდებარედ, იმედაძის I  ჩიხი, №3–ში, იმედაძის ქ. 5–ში, იმედაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ,იმედაძის №7–ში, იმედაძის ქ. №9ა–ში, იმედაძის ქ. №9–ში, უჩანეიშვილის I ჩიხი, №5–ში, ბაგები, იმედაძის ჩიხი I, №7–ში, უჩანეიშვილის I ჩიხი5–ში, იმედაძის I ჩიხი №1–ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსისთვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №437 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს  №04/6905  14.06.2017)

19.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №181, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №179-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:01.17.14.002.042, 01.17.12.002.155) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/6906  14.06.2017)

20.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დაბა კოჯორში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.983) მრავალფუნქციური კომპლექსის (კოჯრის ტყე-პარკი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/7169  20.06.2017)

21.   

ქალაქ თბილისში, ბამბის რიგში მდებარე 422 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.041) 19  კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „არტ-მონტე“-სთვის (ს/კ: 406159151) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6560 - 05.06.2017)

22.   

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩის მიმდებარედ №81-89-ის მიმდებარედ 535 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.023.028) 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ასორტი -ვერე“-სთვის  (ს/კ: 404880474) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6560 - 05.06.2017)

23.   

ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №30-ში მდებარე 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.041.027)  სს „დი ენდ ბი საქართველო“-სთვის (ს/კ: 404917131)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6560 - 05.06.2017)

24.   

ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  ინდივიდუალური მეწარმე „გია ნიშნიანიძე“-სთვის  (ს/კ: 01008005544) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6560 - 05.06.2017)

25.   

ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „Organica"-სთვის (ს/კ 400056461)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6560 - 05.06.2017)

26.   

ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოსა (ს/კ 205296375)  და ფიზიკურ პირ რამაზ კვერნაძეს (პ/ნ 01025014596)    შორის 2015 წლის 4 მაისს  გაფორმებული №ე-266-47-12867 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/ დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის რამაზ კვერნაძის (პ/ნ 01025014596) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6871 - 13.06.2017)

27.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოსა (ს/კ 205296375)  და ფიზიკურ პირ გიორგი ბერიძეს (პ/ნ 01024064947)  შორის 2015 წლის 4 მაისს  გაფორმებული №ე-266-5-12843 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/ დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის გიორგი ბერიძის (პ/ნ 01024064947) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6871 - 13.06.2017)

28.   

2012 წლის 9 იანვარს  გაფორმებული . თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების დადასტურებისა და შესაბამისი ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისთვის  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან  ფიზიკური პირის - ეკა კოპალეიშვილის (პ/ნ: 01015023159) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/6871 - 13.06.2017)

29.   

2012 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო საფასურის (ნასყიდობის საფასურის) გადაუხდელობის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის ეთერ კვარაცხელიას (პ/ნ: 01017036030) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/7004 - 15.06.2017)

30.   

შპს ,,თბილისის პარკებსა" (ს/ნ: 202365573) და შპს ,,ჯინის" (ს/კ: 204993490) შორის 2008 წლის 5 ივნისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის №3621/1),  ვალდებულების/პირობის შეცვლისა და ვალდებულებების დარღვევისთვის  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე  (საკრებულოს - №04/7004 - 15.06.2017)

31.   

ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი №15-ის მიმდებარედ  28 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.010.029) ბეჟან ხუციშვილისთვის (პ/ნ: 01031003638) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/7185 - 21.06.2017)

32.   

ქ.თბილისში, პუშკინის ქუჩა №9-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.018.058) 37  კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ჯეოთურ კაფეტერია ენდ ფუდ კომპანი“-სთვის (ს/კ 405130255)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/7185 - 21.06.2017)

33.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 5 დეკემბრის №QN1174006 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსგან შპს ,,პეპე“-ს (ს/ნ 404980286) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/7185 - 21.06.2017)

34.   

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ანგია ბოჭორიშვილი, №6-ის მიმდებარედ არსებული 3185 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.11.12.014.092) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/7242 - 22.06.2017)

35.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ (საკრებულოს - 10/20639 - 23.12.2016)

36.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

LiveZilla Live Chat Software