+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

23 ივნისს, 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:

 

         მომხსენებელი:

         კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

1.      შპს ,,თბილისის პარკებსა" (/: 202365573) და შპს ,,ჯინის" (/: 204993490) შორის 2008 წლის 5 ივნისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის №3621/1),  ვალდებულების/პირობის შეცვლისა და ვალდებულებების დარღვევისთვის  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე  (№04/7004)

 

2.      2012 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო საფასურის (ნასყიდობის საფასურის) გადაუხდელობის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის ეთერ კვარაცხელიას (/: 01017036030) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№04/7004)

 

3.      2012 წლის 9 იანვარს  გაფორმებული . თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების დადასტურებისა და შესაბამისი ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისთვის  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან  ფიზიკური პირის - ეკა კოპალეიშვილის (/: 01015023159) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№04/6871)

 

4.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოსა (/ 205296375)  და ფიზიკურ პირ გიორგი ბერიძეს (/ 01024064947)  შორის 2015 წლის 4 მაისს გაფორმებული-266-5-12843 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/ დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან ფიზიკური პირის გიორგი ბერიძის (/ 01024064947) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№04/6871)

 

5.      ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოსა (/ 205296375)  და ფიზიკურ პირ რამაზ კვერნაძეს (/ 01025014596)    შორის 2015 წლის 4 მაისს გაფორმებული-266-47-12867 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/ დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან ფიზიკური პირის რამაზ კვერნაძის (/ 01025014596) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№04/6871)

 

6.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 5 დეკემბრის №QN1174006 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან შპს ,,პეპეს’’ (/ 404980286) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#04/7185)

 

7.      .თბილისში, პუშკინის ქუჩა №9-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.018.058) 37  კვ. მიწის ნაკვეთის შპსჯეოთურ კაფეტერია ენდ ფუდ კომპანისათვის" (/ 405130255)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#04/7185)

 

8.      . თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი  №15-ის მიმდებარედ  28 კვ.. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.010.029) ბეჟან ხუციშვილისთვის (/: 01031003638) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#04/7185)

 

9.      ქ. თბილისში, ანგია ბოჭორიშვილის ქ#6-ის მიმდებარედ არსებული 3185 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.11.12.014.092) ს.ს.ი.პ. - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (#04/7242)

 

 

 

         მომხსენებელი:

         თემურ ცაავა -  არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

10.  ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/6671; 04/7055; 04/7196; 04/1558 - შემოსავლის ქუჩა (AR1443190); 04/5713 - იუმაშევის ქუჩა (AR1488008))

 

            04/1558 - შემოსავლის ქუჩა (AR1443190)

            მინდია გადაევი

            გოგი სულაბერიძე

 

            04/5713 - იუმაშევის ქუჩა (AR1488008)

            ბესიკ დუნდუა

        

 

         მომხსენებელი:

         ნესტან ადვაძე -  არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

11.  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები (#04/10210 (2016წ.);  04/4056; 04/6672; 04/6673; 04/6674; 04/6789; 04/6885; 04/6905; 04/6906; 04/7169; 04/7170)

 

1.      . თბილისში, ვაკის რაიონში, .ტაბიძის I შეს. №18,№20,№20-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ  (AR1397260) - 04/10210

 

2.      . თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის IV ჩიხის №2 და №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ №01.14.08.003.003; №01.14.08.003.004) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1398021)- 04/10210

 

3.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №393 განკარგულებით დამტკიცებულ .თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის III ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (#04/4056; 04/6673) – AR1476808

 

დაინტერესებული:

თეიმურაზ ჯაფარიძე (არქიტექტორი)

ზურა პავლიაშვილი (დამკვეთი)

ვალერიან გოლოშვილი

ნინო ქემოკლიძე

ხათუნა არჯევანიძე

დიანა სვანაძე

ირაკლი ფიფია

 

მოწინააღმდეგე:

ლაშა ლეთოდიანი

 

4.    ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ველოტრეკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: ##01.10.06.001.217; 01.10.06.001.216) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1485536) – 04/6672

 

5.    ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ელიზბარ მინდელის ქ. #12-ში (ყოფ. ჯიქიას ქ.#5, საკადასტრო კოდი: #01.14.05.006.054) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1482989) – 04/6672

 

6.    . თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტორ კოდი: #81.02.32.017, 81.02.02.306, 81.02.02.585, 81.02.02.401, 81.02.32.053, 81.02.32.052, 81.02.02.400) სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სალხების კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1493441) – 04/6674

 

7.    ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტორ კოდი: #01.14.16.008.059; 01.14.16.008.039) კინო - ქალაქის (კინო - სკოლა, სტუდენტური საცხოვრებელი კომპლექსით) პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1495979) – 04/6674

 

8.    ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, (ნაწილი ნაძალადევის რაიონში) გლდანში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #72.13.38.293) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1489718) – 04/6789

 

9.    . თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებე (საკადასტრო კოდი:##72.16.23.768, 72.16.23.767, 72.16.23.771, 72.16.23.772, 72.16.23.770, 72.16.23.769, 72.16.23.632) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1491427) – 04/6885

 

10. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, იმედაძის I  ჩიხი, #1–ის მიმდებარედ, იმედაძის I  ჩიხი, #3–ში, იმედაძის ქ. #5–ში, იმედაძის ქ. #7-ის მიმდებარედ,იმედაძის #7–ში, იმედაძის ქ. #9ა–ში, იმედაძის ქ. #9–ში, უჩანეიშვილის I ჩიხი, #5–ში, ბაგები, იმედაძის ჩიხი I, #7–ში, უჩანეიშვილის I ჩიხი #5–ში, იმედაძის I ჩიხი #1–ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსისთვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №437 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (AR1505975) – 04/6905

 

11. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი #181, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა #179-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: #01.17.14.002.042, 01.17.12.002.155) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი დამტკიცების შესახებ (AR1501295) – 04/6906

 

12. ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დაბა კოჯორში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: #81.01.06.983) მრავალფუნქციური კომპლექსის (კოჯრის ტყე-პარკი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1496008) – 04/7169

 

13. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კაიროს ქ#81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.19.22.011.012) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების (ტექსტილის ფაბრიკები) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (AR1505145) – 04/7170

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software