+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

6 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/6159 25.05.2017)

2.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/5903 18.05.2017; №04/6121  24.05.2017; №04/6321  31.05.2017;   04/19778  02.12.2016;   04/5713  11.05.2017)

3.       

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ორხევის დასახლებაში, ახვლედიანის ქუჩა1ა-ს მიმდებარედ, ახვლედიანის ქ. №2 და მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.16.002.126; 01.19.16.002.147) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს - №04/590218.05.2017)

4.       

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რიაონში, ნინუას ქუჩა3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:01.12.12.001.160) მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/605823.05.2017)

5.       

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.197; 01.14.17.001.201) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/605823.05.2017)

6.       

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, აგრარული უნივერსიტეტის ყოფ. ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტორ კოდი: 01.72.14.014.338) მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 03 თებერვლის №26 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/610823.05.2017) 

7.       

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის N17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - 04/6559 – 05.06.2017)

8.       

ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ვასაძის ქუჩაზე მდებარე 402 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.216) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის  შეთანხმეის თაობაზე (საკრებულოს - №04/578315.05.2017)

9.       

№01.14.14.003.188 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1773 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს"აქსის თაუერსისთვის" (ს/ნ.: 405077704) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/578315.05.2017)

10.   

ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის ქუჩის VII ჩიხის №3-ის მიმდებარედ, 1154 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.016.284) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/605923.05.2017); (№04/656005.06.2017 განიხილება მასალის მე-6 საკითხი).

11.   

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს “მაილინ გრუპს” (ს/ნ: 205207364) შორის 2011  წლის  9 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობების  შეცვლის თაობაზე (საკრებულოს - №04/620729.05.2017)

12.   

ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №78-ის მიმდებარედ, №01.14.10.001.088 და №01.14.10.001.089 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული 2 კვ.მ. და 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების შპს „ანტრე 2008“-ისთვის (ს/კ.: 204549792) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/620729.05.2017)

13.   

ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 17 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  ინდივიდუალური მეწარმე "ინგა კორინთელისთვის"  (ს/კ.: 01017004851)   პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/620729.05.2017)

14.   

.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფ. აგარაკში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის და მათან არსებული ჩიხებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ  

15.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, პეტრე და იოსებ ოცხელების ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ჭინჭრაქას სახელის მინიჭების შესახებ

16.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ხიზაბავრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო გასასვლელისთვის და ორი უსახელო ჩიხისთვის ხიზაბავრის  სახელის მინიჭების შესახებ

17.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ინგუშეთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის ინგუშეთის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

18.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლიხაურის ქუჩის შესახვევისთვის მწერლისა და დრამატურგის კიტა ბუაჩიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

19.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ურეკის და ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე უსახელო სკვერისთვის მწერლის ოთარ ჭილაძის სახელის მინიჭების შესახებ

20.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, უჩა ჯაფარიძის ქუჩის გაგრძელებისა და მასთან არსებული ჩიხისთვის უჩა ჯაფარიძის სახელის მინიჭების შესახებ

21.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ხეივნის I ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის ფილოლოგის,  პროფესორ   რევაზ სირაძის სახელის მინიჭების შესახებ

22.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში,  ნურადინ ფრიდონის ქუჩისთვის  აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის პაატა ჯანიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

23.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფ. შინდისში, იოსებ მანსვეტაშვილის ქუჩასთან მდებარე ორი უსახელო ქუჩისთვის  სახელის მინიჭების შესახებ 

24.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის I შესახვევისთვის ალექსანდრე ჭავჭავაძის I  გასასვლელის და II ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ

25.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში ავთო ვარაზის ქუჩის გაგრძელების შესახებ

26.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ელგუჯა ამაშუკელის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის გენერალ-მაიორის პაატა დათუაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

LiveZilla Live Chat Software