+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

6 ივნისს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის  N30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(25.05.2017. N04/6159)

ლევან მიქავა/საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.061.038)  17 კვ. მიწის ნაკვეთის ინდივიდუალური მეწარმეინგა კორინთელისთვის(/: 01017004851 ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.05.2017; N04/6207)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 78-ის მიმდებარედ, 01.14.10.001.088 და 01.14.10.001.089 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული 2 კვ. . და 3 კვ. . მიწის ნაკვეთების შპსანტრე 2008“-ისთვის (/.: 204549792) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(29.05.2017. N04/6207)

 

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

 

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპსმაილინ გრუპს“ (/: 205207364) შორის 2011 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებული. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობების შეცვლის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(29.05.2017 N04/6207)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„N01.14.14.003.188 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1773 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს აქსის თაუერსისთვის“ (/ 405077704) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.05.2017 N04/5783)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ვასაძის ქუჩაზე მდებარე 402 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.216) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.05.2017; 04/5783)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

“ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის ქუჩის VII ჩიხის N3-ის მიმდებარედ, 1154 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.19.23.016.284) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეათანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(22.05.2017  N04/6059)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

LiveZilla Live Chat Software