+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

19 მაისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

 

~

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1.

 

 

„დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

 

( ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  მოვალეობის შემსრულებლის   გ.ნიკოლეიშვილის   ა/წლის   11 მაისის    #04/5713  წერილი )

 

სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.

2.

 

„დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

 

( ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  მოვალეობის შემსრულებლის   გ.ნიკოლეიშვილის   ა/წლის   11 მაისის    #04/5716   წერილი )

 

სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.

3.

 

1.„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მსხვილფეხა ან/და  წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის 30 დეკემბრის #20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

2. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის  და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის #7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.

3. „ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ გაწეული ცალკეული

მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

 

 (ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  15 მაისის #04/5772   წერილი)

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს  წარმომადგენელი”.

 

4.

 

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების  შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  17 მაისის #04/5835  წერილი)

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

 

5.

 

 

მიმდინარე საკითხები.

 
LiveZilla Live Chat Software