+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

19 მაისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-55 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(15.05.2017; 04/5835)

გიორგი წერეთელი

გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  N20-93  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 (15.05.2017; #04/5772)

ლერი ქვარაია

ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების(ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის N7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(15.05.2017; #04/5772)

 

ლერი ქვარაია

ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ გაწეული ცალკეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრისწესის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(15.05.2017; #04/5772)

ლერი ქვარაია

ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩა N21-ის მიმდებარედ არსებული 14 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.018.057) პირდაპირი განკარგვის წესით დავით წიქარიძისთვის  (/: 01024005368) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.05.2017; N04/5481)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩა N93ა-ს მიმდებარედ, არსებული 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.11.10.006.033) ნუგზარ გაგუასთვის (პ/ნ: 01008044626) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  პროექტის თაობაზე

(05.05.2017; №04/5481)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„დედაქალაქის ადგილოვრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის მიერ ხელმოწერილი პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2009 წლის 26 ოქტომბრის 284 ოქმით გათვალისწინებული პირობის ცვლილების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.05.17; #04/5481)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„ქ.თბილისში,ორბელიანი ქ.N4/6-ში მდებარე, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვი ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანია შპს“მუზეუმთან“ (ს/ნ:431173534) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.05.2017; 04/5783)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

„ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ვასაძის ქუჩაზე მდებარე 402 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.216) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.05.2017; 04/5783)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

01.11.12.022.023; 01.11.17.008.032 და 01.11.17.005.088 საკადასტრო ერთეულებით განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის 160 განკარგულებაში შეცდომის გასწორების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

თევდორე კობახიძე

 

LiveZilla Live Chat Software