+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

07 აპრილს, 15:00 საათზე თბილისის საკრებულოს ბიუროს ოთახში იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი:

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 27 დეკემბრის  N33-92  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 

 

მარიამ ჩივაძე

 

ჯანდაცვისა და სოც. მომსახურების სამსახურის იურისტი

  1.  

„ქალაქ თბილისის ადმინიტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“  ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის N33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

ბაჩო აბულაძე

 

ტანსპორტის საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

  1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების „საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“

 

მალხაზ ჭამპურიძე

 

ტანსპორტის საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

  1.  

„ქალაქ თბილისში, დავით გურამიშვილის გამზირი N15-ში არსებული 2081 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების N1 (მშენებარე), N2, N3, N4, N5 (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.021.194) სსიპ -  საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

  1.  

„ქ. თბილისში, 26 მაისის მოედანი N2-ის მიმდებარედ არსებული 57 კვ.მ მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: N01.10.17.036.046) შ.პ.ს „ფასანაური 2016“-ისთვის      (ს/კ: 405141029) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

  1.  

ქალაქ თბილისში, სოლოლაკის ხეივანი #12-ის მიმდებარედ, 2227 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.094.035) 149 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალიანსისთვის“  (ს/კ: 412723539) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

  1.  

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის IV მიკრორაიონის კორპუსი N29-ის მიმდებარედ არსებული 210 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

   
LiveZilla Live Chat Software