+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

24 მარტს 14.00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და განათლებისა და კულტურის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1. 1.

საკრებულოს წევრის სევდია უგრეხელიძის ფაქცია „ერთიანია ნაციონალური მოძრაობა“ შემადგენლობაში მიღების თაობაზე

(ცნობის სახით)

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების საკითხის თაობაზე“

 

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

 

 

სოფია გიგანი

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

სოფია გიგანი

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 1.  

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N8-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 1.  

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის 18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

მაკა ნასრაშვილი

 

კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მაკა ნასრაშვილი

 

კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

 1.  

ქალაქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბერი№9-19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ზაზა ცინაძე

 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (Mვ კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული საგზაო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  N20-81  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

მალხაზ ჭამპურიძე

 

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე 18570 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.010.020), 1195 კვ.მ საერთო ფართობის რვა მიწის ნაკვეთის და მათზე განთავსებული 8 (რვა) ერთეული ატრაქციონის შპს „გედისთვის“ (ს/კ:400131709) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ“

თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 1.  

ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი N1-ის მიმდებარედ არსებული 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.012.027) შპს „House of Coffee”-ისთვის (ს/კ:404441724) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 1.  

„ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქუჩის N24-26-ის მიმდებარედ N01.14.11.030.042 და N01.14.11.030.043  საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული 12 კვ.მ და 20 კვ.მ   მიწის ნაკვეთების შპს „ფრენჩ ბეიქერისთვის“ (ს/კ: 405072326) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების მიკრო/რაიონში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ 6530 კვ.მ. (ნაკვეთი N018/196. საკადასტრო კოდი: 01.11.12.018.196) მიწის ნაკვეთის, ქალაქ თბილისში, შეშელიძის ქ. N124-ის მიმდებარედ 6 კვ.მ. (ნაკვეთი N2031. საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018. 138) და 6 კვ.მ. (ნაკვეთი N523. საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.130) მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის ან მათი წარმომადგენლებისთვის ან უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 1.  

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N37-39-ის მიმდებარედ 3878 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან არსებული 47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სს „ვენჯორჯიასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი

თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

LiveZilla Live Chat Software