+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

24 მარტს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.       

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №8-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (საკრებულოს  №10/3774 23.03.2017)

2.       

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (საკრებულოს  №10/3774 23.03.2017)

3.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/3138 14.03.2017)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/3138 14.03.2017)

5.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/3345 20.03.2017)

6.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/3345 20.03.2017)

7.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №9-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/3093 13.03.2017)

8.       

ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე 18570 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ.: 01.17.10.010.020) 1195 კვ.მ. საერთო ფართობის რვა მიწის ნაკვეთის და მათზე განთავსებული 8 (რვა) ერთეული ატრაქციონის შპს "გედისთვის" (ს/კ.: 400131709) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს - №04/296909.03.2017)

9.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.თბილისში, გლდანის დასახლების მიკრო/რაიონში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ 6530 კვ.მ. (ნაკვეთი №018/196, საკადასტრო კოდი: №01.11.12.018.196) მიწის ნაკვეთის, ქ.თბილისში, შეშელიძის ქ.№124-ის მიმდებარედ 6 კვ.მ. (ნაკვეთი №2031, საკადასტრო კოდი: №01.11.12.018.138) და 6 კვ.მ. (ნაკვეთი №523, საკადასტრი კოდი: №01.11.12.018.130) მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის ან მათი წარმომადგენლებისთვის ან უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/313414.03.2017)

10.   

ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-39-ის მიმდებარედ 3878 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.003.190) არსებული 47 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, სს "ვენჯორჯიასთვის" (ს/კ.: 404885335) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/3626 –23.03.2017)

11.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/14469 03.08.2016; 04/2606 27.02.2017; 04/2607 27.02.2017; 04/2809 02.03.2017; 04/3137 14.03.2017; 04/3140 14.03.2017)

12.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის №272 განკარგულებით დამტკიცებულ ქ. თბილისში, ლიპტოვის ქ. №8, №17-ში, თბილისის ზღვა, ბეშანოვას ქ. №7, №7ა, №9, №22, №24, №26, №28, №30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს  №04/3518 21.03.2017)

13.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის372 განკარგულებით დამტკიცებული ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჯანელიძის ქ. №№4,6,8,10,12,14-ში, ე. მანჯგალაძის I შეს. №№15, 17, 19, 21, 23-ში,   ე. მანჯგალაძის I შეს. №21-ის მიმდებარედ, ე. მანჯგალაძის ქ. №№47, 51, 53, 55-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს  №04/3518 21.03.2017)

14.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში, აგრარული უნივერსიტეტის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/2608 27.02.2017)

15.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის I მიკრორაიონსა და მუხიანის I მიკრორაიონს შორის არსებული ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/2610 27.02.2017)

16.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/2658 28.02.2017)

17.   

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიღმის მასივი, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/2810 2.03.2017)

18.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, იპოლიტ-ივანოვის ქ. №10-ში და მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.11.05.029.251; №01.11.05.029.250; №01.11.05.029.249) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3142 14.03.2017)

19.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.14.06.006.045; №01.14.06.006.008) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3238 16.03.2017)

20.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გულიას ქ. №3, №3ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.18.09.004.086) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3239 16.03.2017)

21.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №81.01.01.888) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3143 14.03.2017)

22.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შუშის ქ. №38, ბაღნარის ქ. №2ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.11.04.017.067) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3241 16.03.2017)

23.   

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდი ლილოს ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №81.08.29.150) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3241 16.03.2017)

24.   

ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.72.14.007.489) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №04/3241 16.03.2017)

25.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  №3480 21.03.2017’; №3481 21.03.2017)

LiveZilla Live Chat Software