+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

24 მარტს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:

 

1.      საქართველოს დედაქალაქისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზითრიყე-ნარიყალამგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/3476)

 

2.      ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე 18 570 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 01.17.10.010.020) 1195 კვ.მ. საერთო ფართობის 8 მიწის ნაკვეთის და მათზე განთავსებული 8 (რვა) ერთეული ატრაქციონის შ.პ.ს. ,,გედისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ (#04/2969)

 

3.      ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ #1-ის მიმდებარედ არსებული 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.14.012.027) შ.პ.ს. ,,Hause of Coffe”-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ; (#04/2969)

 

4.      ქ. თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩის #24-26-ის მიმდებარედ #01.14.11.030.042 და 01.14.11.030.043 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული 12 კვ.მ. და 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების შ.პ.ს. ,,ფრენჩ ბეიქერისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ; (#04/2969)

 

5.      ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, გლდანის დასახლების მკრ/რაიონში, შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ 6530 კვ.მ. (ს/კ 01.11.12.018.196) მიწის ნაკვეთის, ქ. თბილისში, შეშელიძის ქ.124-ის მიმდებარედ 6 კვ.მ. ს/კ #01.11.12.018.138 და 6 კვ.მ. ს/კ 01.11.12.018.130 მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის ან მათი წარმომადგენლებისთვის ან უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#04/3134)

 

6.      ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ#37-39-ის მიმდებარედ 3878კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 01.14.14.003.190) არსებული 47 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის, ს.ს. ,,ვენჯორჯიასთვის“ (ს/კ 404885335) პირდპაირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი. (#04/3626)

 

7.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (##04/14469; 04/2606; 04/2607; 04/2809; 04/3137; 04/3140; 04/3515)

 

 

8.      განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები (##04/2608; 04/2610; 04/2658; 04/2810; 04/3142; 04/3236; 04/3238; 04/3239; 04/3143; 04/3241; 04/3518)

LiveZilla Live Chat Software