+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

20 იანვარს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1. 1.

სევდია უგრეხელიძის ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ შემადგენლობიდან გასვლის თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 1.  

მარინა დათუკიშვილის ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ შემადგენლობიდან გასვლის თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

თამაზ შოშიაშვილის ფრაქციის „ნაციონალური მოძრაობა - თბილისის“ შემადგენლობიდან გასვლის თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

დედაქალაქის საკრებულოს რეგლამენტის 35 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ გაუქმების თაობაზე

 

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

დედაქალაქის საკრებულოს რეგლამენტის 35 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, ფრაქციის „ნაციონალური მოძრაობა - თბილისი“ გაუქმების თაობაზე

 

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ შექმნის თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

ფრაქციის „თბილისი“ შექმნის თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

კომისიების პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების თაობაზე

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების -ხელოვნების სკოლებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლის“ (ს/ნ: 204526352) სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების წახალისების მიზნით) დაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

მაკა ნასრაშვილი

კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების წესების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე  (04/778 18.01.2017.)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულისამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებებისქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს #19-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. (04/776 18.01.2017.)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 1.  

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშუტების დამტკიცების თაობაზე“

 

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი/

ზაზა შველიძე

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 1.  

ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი #2-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.075.023) შენობა-ნაგებობა #1-ის, მესამე სართულზე არსებული 3060,87 კვ.მ ფართიდან 6 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „პლანეტა - ფორტესთვის“ (ს/კ: 204388171) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება - 3-ის მე-2 მიკრო/რაიონის, კორპუსი #30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.018.001.01.502) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის - გიორგი მოსიძისთვის (პ/ნ: 01017006891) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 29800 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.19.36.014.235) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/003) არსებული 2643კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.02.013.005) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“

 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: #01.14.15.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს „ეპიკ ნუცუბიძესთან“ (ს/ნ: 401997327) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“

 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა „ა“-ში არსებული 1545 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.129)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“

 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„შპს „ჯეთ როუდისთვის“ (ს/კ: 401956889) განსაზღვრული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის N25.20.1160 დადგენილებით გათვალისწინებული იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმებისა და შპს „ჯეთ როუდის“ (ს/კ: 401956889) პირგასამტეხლოს გადახდისგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„N01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ. თბილისის, დავით აღმაშენებლის გამზირის N46-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/035) არსებული 741 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.013.035) შპს „რიჩემასთვის“  (ს/კ: 204552545) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის N30.79.1579 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული აღნაგობის პირობების 2.1 და 2.2  პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან  შპს „რიჩემას“ (ს/კ 204552545) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

„განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქ. კობა ერაძისათვის (პ/ნ 01026003638) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის N10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის დავალიანების გადახდის გადავადების თაობაზე’’

 

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

“ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს “ოჟიო“-სთვის (ს/ნ 416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის N01-4/135 ბრძანების 3.1 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან შპს „ოჟიოს“ (ს/ნ 416289849) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.001.108), ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.007.615), ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.11.001.168) შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ:404520363)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი