+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

27 დეკემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება.


დღის წესრიგი:

 

საკითხის დასახელება

1.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20620 22.12.2016)

2.       

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტო №19-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/20618 22.12.2016)

3.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20655 23.12.2016)

4.       

დასახლებული ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვის მომსახურების ორგანიზების კონკრეტული ფორმის გამოყენებისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალში შენატანის განხორციელების თაობაზე (საკრებულოს №04/20688 23.12.2016)

5.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"   (საკრებულოს №04/20760  26.12.2016)

6.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/20760  26.12.2016)

7.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/20765  27.12.2016)

8.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებ (საკრებულოს №04/20766  27.12.2016)

9.       

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ (საკრებულოს №04/20767  27.12.2016)

10.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს - №04/20623 - 22.12.2016; №04/20752 - 26.12.2016)

11.   

ქ. თბილისში, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №81.03.12.065) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გემის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/20617  22.12.2016)

12.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ხელოვანთა ქ. №2-ში, შანდორ პეტეფის ქუჩა კორპ. №20-ის მიმდებარედ, ვაზისუბნის I კვ. IV მიკრორაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.17.10.001.101; №01.17.10.001.102) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/20617  22.12.2016)

13.   

ქ.თბილისი, კრწანისის რაიონი, ნარიმანოვის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.18.01.002.021; №01.18.01.002.020) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულურების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  - №04/20759 26.12.2016)

14.  

ქ.თბილისი, ვაკის რაიონი, მინდელის ქ. №11-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.14.05.005.058) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულურების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  - №04/20757 26.12.2016)

15.  

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, გმირ კურსანტების ქუჩის მე-2 შესახვევი №7-ში (ს/კ: №01.11.05.031.001) ქარხნის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  - №04/20758 26.12.2016)

16.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის №87 განკარგულებით დამტკიცებულ ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. №2-შიში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.11.04.026.047; №01.11.04.026.048) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შეახებ (საკრებულოს  - №04/20641 23.12.2016)

17.  

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ა. წერეთლის გამზირზე, სოხუმის, ევდოშვილისა და ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩებს შორის არსებულ კვარტალში მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი კომპლექსის დასაპროექტებლად ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემულ 2009 წლის 25 აგვისტოს №798 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს  - №04/18116 20.10.2016)

18.  

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, იმედაძის I ჩიხი №1, №3-ში, №1-ის მიმდებარედ, იმედაძის ქ. №5,№7,9,9ა-ში, იმედაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ, უჩანეიშვილის I ჩიხი, №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს  - №04/18365 25.10.2016)

19.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სატელეფონო კავშირით სარგებლობის ხარჯების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №280 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს  - №10/20754 26.12.2016)

20.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატში სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №279 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს  - №10/20754 26.12.2016)

21.  

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის 2017 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის ხელშეკრულებით ასაყვანად წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ (საკრებულოს  - №10/20754 26.12.2016)