+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

25 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

დღის წესრიგი:  

 

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი რატი იონათამიშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების თაობაზე (საკრებულოს - №19173 17.11.2016)

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ირაკლი აბესაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების თაობაზე (საკრებულოს - №19132 17.11.2016)

3.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შენიშვნებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე (საკრებულოს 04/19055 15.11.2016)

4.       

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/19193 17.11.2016; №04/19293 21.11.2016)

5.       

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432  მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18955 11.11.2016)

6.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის" (ს/კ 404906170) ლიკვიდაციის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/19195 17.11.2016)

7.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/18405 - 26.10.2016; №04/19158 - 17.11.2016)

8.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №76 განკარგულებით დამტკიცებული ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/19157 - 17.11.2016)

9.       

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.16.15.259) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 09.11.2016)

10.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, შოთა რუსთაველის გამზ. №31/13-ში, კვალის ქ. №13-ში, ვარდების რევოლუციის მოედანზე, რ. თაბუკაშვილის ქუჩაზე არსებული ესტაკადის თავზე, ცენტრალური ფოსტა-ტელეგრაფის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 09.11.2016)

11.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჯანელიძის ქ. №№4,6,8,10,12,14-ში, ე. მანჯგალაძის I შეს. №№15,17,19,21,23-ში,   ე. მანჯგალაძის I შეს. №21-ის მიმდებარედ, ე. მანჯგალაძის ქ. №№47,51,53,55-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 9.11.2016)

12.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის ქ. №№4,6,8,10,12,14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 9.11.2016)

13.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ქუჩა II ხეივანი, №10-12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.18.05.003.052) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 9.11.2016)

14.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქვემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.16.17.448) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/18859 - 9.11.2016)

15.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №81.02.21.331; №81.02.21.332; №81.02.21.276) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/19157 - 17.11.2016)

16.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, მინდელის ქ. №11-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.14.05.005.058) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/19157 - 17.11.2016)

17.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №72.16.23.610; №72.16.23.611; №72.16.23.612; №72.16.23.613) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/19157 - 17.11.2016)

18.   

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, კედიას ქ. №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/19153 - 17.11.2016)

19.   

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ა. მირცხულავას ქ. №№9-11,11ა-ში, კოსმონავტების სანაპირო №91-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/19155 - 17.11.2016)

20.   

შპს ,,მთაწმინდის პარკის" (ს/კ: 204547641) ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/19258 18.11.2016)

21.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16078 კვ.მ. უძრავი ქონების (მდებარე - ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო რაიონში, პირველ კვარტალში, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 007/268 საკადასტრო კოდი №01.14.01.007.268) ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე - ქ.თბილისის ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა "ნუცუბიძის პლატო 601"-სთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (04/17247 27.09.2016)

22.   

ქალაქ თბილისში, გენერალ გულუას ქუჩის დასაწყისში მდებარე #01.18.05.001.070 და #01.18.05.001.080 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ნივთების გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/18406 26.10.2016)

23.   

ქ.თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №22-ის მიმდებარედ არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.18.03.045.026) 7კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს ,,მოდელების სახლი მატერიისთვის" (ს/კ: №204470027) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/19004 14.11.2016)

24.   

ქ.თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა №19-ის მიმდებარედ არსებული (ნაკვეთი 21/081) 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.13.07.021.081) და ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა №18-ის მიმდებარედ არსბულ  (ნაკვეთი №246) 6კვმ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.13.07.014.023) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის დროისათვის შპს ,,ელვა მარკეტისთვის" (ს/ნ: 404929431) დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე (საკრებულოს №04/19004 14.11.2016)

25.   

 ქალაქ თბილისში, ჩოჩუას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/087) არსებული 5004 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.17.10.002.278) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/19004 14.11.2016)

26.   

 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2010 წლის 22 ნოემბრის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №11-18-323 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №04/19004 14.11.2016)

27.   

ქ.თბილისში, სანაპიროს ქ.N2-ში მდებარე 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: N01.18.03.009.022) ირინე გეგეჭკორისთვის (პ/ნ.: 01024009923) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/19177 17.11.2016)

28.   

ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზ.№24-26-ის მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: N01.15.05.010.038) და 4 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: 01.15.05.010.040) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს "რუსთაველი 24"-სთვის (ს/კ.: 404479970) გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/19177 17.11.2016)

LiveZilla Live Chat Software