+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 25 ნოემბერს, 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.N

საკითხის დასახელება

 

1.

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (04/19193)

 

2.

ქ. თბილისში, ლესელიძის ქ#22-ის მიმდებარედ არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 01.18.03.045.026) 7 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შ.პ.ს. ,,მოდელების სალხი მატერიისთვის“ გადაცემის საკიტხის შეთანხმების თაობაზე (04/19004)

 

3.

ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა #19-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.13.07.021.081) და ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა #18-ის მიმდებარედ არსებულ 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის დროისათვის შ.პ.ს. ,,ელვა მარკეთისათვის“ დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე (04/19004)

 

4.

ქალაქ თბილისში, ჩოჩუას ქუჩის მიმდებარედ არსებული 5004 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.17.10.002.278) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობით გაცემის თაობაზე (04/19004)

 

 5

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქონების მართვის სააგენტოს 2010 წლის 22 ნოემბრის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი #11-18-323 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (04/19004)

 

 6

ქ. თბილისში, სანაპიროს ქ#2-ში მდებარე 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ირინე გეგეჭკორისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი (04/19177)

 

7

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. #24-26-ის მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.15.05.01.0038) და 4 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შ.პ.ს. ,,რუსთაველი 24“-სთვის გადაცემის საკითხი (04/19177)

 

8

შ.პ.ს. ,,მთაწმინდის პარკის“ ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშრებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/19258)

 

9

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/19158; 04/18405 მე-15 პოზიცია)

 

10

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/18859; 04/19157; 04/19153; 04/19155)

 

 

LiveZilla Live Chat Software