+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 ნოემბერს 12:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1. 1.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი

  1.  

„ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ არსებული 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.045.026) 7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „მოდელების სახლი მატერიისთვის“ (ს/კ: №204470027) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  

თამარ მათიაშვილი ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

  1.  

ქალაქ თბილისში, ჩოჩუას ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 02/087) არსებული 5004კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.17.10.002.278) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“

თამარ მათიაშვილი ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

  1.  

 

”ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- ქონების მართვის სააგენტოს 2010 წლის 22 ნოემბრის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი N11-18-323 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე"

თამარ მათიაშვილი ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

  1.  

„ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ არსებული (ნაკვეთი 21/081) 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N01.13.07.021.081) და ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვლის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ არსებულ (ნაკვეთი N246) 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N01.13.07.014.023) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის დროისათვის შპს „ელვა მარკეტისთვის“ (ს/ნ 404929431) დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე“

თამარ მათიაშვილი ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

  1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე

გაიოზ თალაყვაძე

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე