+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 ნოემბერს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის სხდომა.


დღის წესრიგი:

 

1.   ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“  2015 წლის ივნისიდან 2016 წლის 1 აგვისტომდე  საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების  მასალების წინასწარი განხილვა.

2.    ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების საქალაქო სამსახურის  მიერ 2013, 2014, 2015 წლებში  გაწეული, საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების წინასწარი განხილვა.

3.    ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ფარგლებში 2014 წლის 3 იანვრიდან 2014 წლის 23 სექტემბრამდე კულტურის კუთხით განხორციელებული საქმიანობისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის  საქალაქო სამსახურის  მიერ 2014 წლის 23 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 აგვისტომდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების წინასწარი განხილვა.

4.    ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის  მიერ 2015 წლის 1 აპრილიდან  2016 წლის 1 აგვისტომდე გაწეული, საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების წინასწარი განხილვა.

5.    „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  შესახებ“ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით განხილვა.