+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

10 ნოემბერს, 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

12:00 საათი:

1. ,,ინფორმაციის მოსმენა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ“.

მომხსენებელი:

• გიგა სოფრომაძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი.

13.00 საათი:

2. მოსკოვის გამზირი #25ა-ში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების საკითხის განხილვა.

მოწვეული სტუმრები:

• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;
• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობა. 
• საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი;
• განმცხადებლები.

13. 30 საათი:

3. 2002 წლის 25 აპრილს თბილისში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის, მზია ნადირაშვილის განცხადებების განხილვა (28.10.16, #18486,18488)