+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

8 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

საკითხის დასახელება

1.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/18754 4.11.2016)

2.       

ქ.თბილისში თამარაშვილის ქუჩაზე, ფიზიკის ინსტიტუტის მოპირდაპირედ მდებარე 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.14.03.042.070) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს "ნ.ს."-სთვის (ს/კ. :211322317) გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/18703 04.11.2016)

3.       

სს "თელასთან" (ს/კ.: 202052580) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ახალი რედქციით განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/18703 04.11.2016)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ (საკრებულოს 10/15422 19.08.2016)