+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

4 ნოემბერს 14:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა.დღის წესრიგი:

 

1.      სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული ოჯახების (200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები) მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებისა და მათვის გადასახადების გადახდის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი „კომუნალური სუბსიდიის გაცემის წესის“ (კოდი: 06.02.01) განხილვა.