+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

11 ოქტომბერს, 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.N

საკითხის დასახელება

1.       

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/16725; 04/16818; 04/16820; 04/16924; 04/17010; 04/17161; 04/17162; 04/17511; 04/17510; 04/17697)

 

2.       

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/16658; 04/16929; 04/1660; 04/16921; 04/16659; 04/16817)

 

3.       

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(№04/16735)

 

4.       

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №04/17330)

 

5.       

.თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერეკლე II -ის შესახვევს შორის მდებარე 110 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/ 01.18.03.046.030) ფიზიკური პირი ირაკლი სამყურაშვილისთვის (/ 01022002326) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(საკრებულოს №04/11469)

6.       

.თბილისში, მეტროს სადგურ "ისნის" მიმდებარედ, 90 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.17.12.001.082) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ჯორჯიასთვის" (/.: 406066769) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/17011)

 

7.       

.თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის №32- მიმდებარედ არსებული 6 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.18.12.010.069) პირდაპირი განკარგვის წესით ილია გუჯაბიძისთვის (/.:01030000869) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/17011)

 

8.       

.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №36-40-ის მიმდებარედ 47 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.14.11.016.040) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "კაფ დისქავერისთვის" (/.: 204564300) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/17011)

 

9.       

.თბილისში, საადის შესახვევი №7-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 64/054 და 64/058) არსებული 315 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.18.03.064.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივეტიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან - ლაშა ქევანიშვილთან (/.: 01024006506) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზ (04/17163)

 

10.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16078 კვ.. უძრავი ქონების (მდებარე - .თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო რაიონში, პირველ კვარტალში, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 007/268 საკადასტრო კოდი №01.14.01.007.268) ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე - .თბილისის ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა "ნუცუბიძის პლატო 601"-სთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (№17247)

 

11.   

.თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩაზე, .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული №01.18.04.021.022, №01.18.04.021.023, №01.18.04.021.025, №01.18.04.021.026,  №01.18.04.021.027,  №01.18.04.021.028 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების შპს "პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენცისთვის" (/.: 404481379) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (04/17304)

 

12.   

.თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 1200 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №81.02.38.025) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (04/17304)

 

13.   

.თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 800 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №81.02.36.011) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (04/17304)

 

14.   

.თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 604 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.19.36.014.648) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (04/17304)

 

15.   

.თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.14.07.008.112) და .თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში, .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა №8 ფართით 28.89 კვ..; შენობა-ნაგებობა №1 ფართით 2.09 კვ..; შენობა-ნაგებობა №7 ფართით 29.37 კვ..; შენობა-ნაგებობა №6 ფართით 33.81 კვ.. (/.:№01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი შელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (04/17304 )

 

16.   

.თბილისში, I რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 587 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/.: №01.16.08.001.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (04/17304 )

 

17.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი N55-ის მიმდებარედ, 1 კვმ მიწის ნაკვეთისა (/: N01.14.10.002.080) და .თბილისში, მეტეხის ეკლესიის მიმდებარედ, 1კვმ მიწის ნაკვეთის (/: N01.17.01.117.041) შპს ,,-სპეისისთვის" (/: 405147087) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (04/17315)

 

18.   

ქალაქ თბილისში, .აბაშიძის ქუჩა №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1492 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/.: №01.14.11.031.048) 100 კვ.. მიწის ნაკვეთის შპს "სან გრუპისთვის" (/.: 205288650) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (04/17565)