+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 22 სექტემბერს, 11:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა.



დღის წესრიგი:

1. ორგანიზაცია ,,უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის“ 15.09.16 #07/16618 განცხადების განხილვა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა ბინის ქირით უზრუნველყოფის შესახებ;

2. ა.ა.ი.პ ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ 15.09.16 #07/16568 განცხადების განხილვა 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგის პროექტთან დაკავშირებით;

3. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის 2016 წლის 21 ივლისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ინიცირებული პროექტის მიმდინარეობის შესახებ.