+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

13 სექტემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

 

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

გაიოზ თალაკვაძე

 

მერიის საფინანსო საქლაქო სამსახურის უფროსი

2

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N01.17.11.001.012) შპს „ჯუბა 2001“-თან (ს/ნ 206115327) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და გასაფრომებლი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

„N01.10.13.015.123 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების, მასში განთავსებული სამი ერთეული ტრანსფორმატორისა და N01.10.13.015.126 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და სს „თელასთან“ (ს/ნ: 202052580) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

„ქალაქ თბილისში ფალიაშვილის ქუჩა N33ა-ს მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.016.043) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,გურმანოსთვის’’ (ს/კ:N405095043)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ’’

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 5

„ქალაქ თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა N1-ში (ნაკვეთი 019/025) მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.18.04.019.025) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჭრელი აბანოსთვის“ (ს/კ 204543299) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე”

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლესიისათვის ქ. თბილისში სანდრო ეულისა და ნაფეტვრებისაკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ არსებული 1642 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლესიისათვის ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქ. N53ა-ს მიმდებარედ არსებული 1156 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. 34-36-ის მიმდებარედ არსებული 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „პრიმოსთვის“, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 9

ქ. თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და სოლომონ ვისრალაძის ქუჩებს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთების შპს „ HB მადიანისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

ქ. თბილისში, ლისის ტერიტორიაძე მდებარე 10005 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან  - შპს „მომავლის სკოლასთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი