+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

13 სექტემბერს 12:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა. დღის წესრიგი

1.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . (№04/16208)

2.      ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქუჩა №33-ას მიმდებარედ არსებული 21 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.11.016.043) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს გურმანოსთვის (ს/კ №405095043) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. (№04/15835)

3.      №01.10.3.015.123 საკ/კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების,მასში განთავსებული სამი ერთეული ტრანსფორმატორისა და №01.10.13.015.126 საკ/კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და სს ‘თელასთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე. (№04/15836)

4.      ქ.თბილისში, მოსკოვის გამზირზე, წისქვილკომბინატის მოპირდაპირედ მდებარე 884 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი;№01.17.11.001.012) შპს“ჯუბა 2001“თან (ს/ნ 206115327) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების  პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შეთნხმების თაობაზე.(№04/15836)

5.      ქ.თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა #1-ში (ნაკვეთი 019/025) მდებარე უძრავი ქონების (საკ/კოდი: №01.18.04.019.025) პირდაპირი განკარვის წესით შპს  „ჭრელი აბანოსთვის’ (ს/კ 204543299) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ქალაქ თბილისის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე.(№04/15836)

6.      საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ.თბილისში სანდრო ეულისა და ნაფეტვრებისაკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ არსებული 1642 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.05.008.270) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე.(№04/16342)

7.      „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, ქინძმარაულის ქ.#53-ა-ს მიმდებარედ არსებული 1156 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.19.33.015.129) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე.

8.      ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქ.#34-36-ის მიმდებარედ არსებული 15 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ #01.14.11.029.084) შპს „პრიმოსთვის“(ს/კ 40506922) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

9.      ქ.თბილისში, მტკვრის მარრჯვენა სანაპიროსა და სოლომონ ვირსალაძის ქუჩებს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთების (ს/კ #01.15.04.006.015;  01.15.04.006.017) შპს „HB მადიანისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

10.  ქ.თბილისში, ლისის ტერიტორიაზე მდებარე 10005 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ #72.16.21.679) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან  შპს „მომავლის სკოლასთან „ (ს/ნ 2113562720 გასაფორმებელი ხელშეკრულების პრეოქტის შერანხმების თაობაზე.(№04/16342)