+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

13 სექტემვერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

თანამომხსენებელი

1.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/15168 16.08.2016)

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

2.       

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის" 103-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №28-117 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/15168 16.08.2016)

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

3.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/15168 16.08.2016)

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

4.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისთვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/15168 16.08.2016)

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისთვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №04/15168 16.08.2016)

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრი N19-65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს№04/16208 08.09.2016)

გაიოზ თალაკვაძე

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

7.       

ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქუჩა №33ა-ს მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (ს/კ №01.14.11.016.043) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს გურმანოსთვის (ს/კ №405095043) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/15835 31.08.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8.       

№01.10.13.015.123 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების, მასში განთავსებული სამი ერთეული ტრანსფორმატორისა და №01.10.13.015.126 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და სს ,,თელასთან" (ს/ნ  202052580) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/15836 31.08.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9.       

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირზე, წისქვილკომბინატის მოპირდაპირედ მდებარე 884 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.17.11.001.012) შპს ,,ჯუბა 2001"-თან (ს/ნ: 206115327) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/15836 31.08.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.   

ქალაქ თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა №1-ში (ნაკვეთი 019/025) მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.18.04.019.025) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,ჭრელი აბანოსთვის" (ს/კ: 204543299) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/15836 31.08.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.   

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ.თბილისში სანდრო ეულისა და ნაფეტვრებისკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ არსებული 1642 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.14.05.008.270) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/16342 09.09.2016, №04/16388 12.09.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.   

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, ქინძმარაული ქ.№53ა-ს მიმდებარედ არსებული 1156 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.19.33.015.129) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/16342 09.09.2016, №04/16388 12.09.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.   

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქ.№34-36-ის მიმდებარედ არსებული 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.14.11.029.084) შპს "პრიმოსთვის" (ს/კ.: 405069232) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/16342 09.09.2016, №04/16388 12.09.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.   

ქ.თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და სოლომონ ვირსალაძის ქუჩებს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთების (ს/კ: №01.15.04.006.015; 01.15.04.006,017) შპს "HB მადიანისთვის"  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/16342 09.09.2016, №04/16388 12.09.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.   

ქ.თბილისში, ლისის ტერიტორიაზე მდებარე 10005  კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №72.16.21.679) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს "მომავლის სკოლასთან" (ს/ნ.: 211356272) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროეტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/16342 09.09.2016, №04/16388 12.09.2016)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16011 05.09.2016)

დავით ასანიძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

17.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 3-ის დასახლება, IV მიკრორაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16131 07.09.2016)

დავით ასანიძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

18.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილზე №112-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სავაჭრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16131 07.09.2016)

დავით ასანიძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

19.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ ლისში, ჭაობთან არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №72.16.17.703; №72.16.17.704) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16131 07.09.2016)

დავით ასანიძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

20.   

. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბეჟან კალანდაძის ქ. №3-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16131 07.09.2016)

დავით ასანიძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

21.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2016 წლის 6 თვის შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიში (საკრებულოს N10/12984 - 12.07.2016)

ნუგზარ მალაღურაძე

 

22.   

. თბილისში, ისნის რაიონში, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წმიდა მოწამე მეფე აშოტ კურაპალატის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

23.   

ქ. თბილისში,  ისნის  რაიონში,  თეოფანე დავითაიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ემზარ სულაქველიძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

24.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული გასასვლელისთვის  აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ვალერი უტიაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

25.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ვაზისუბნის დასახლებაში მე-10 კორპუსთან არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ვალერი უტიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

26.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის თაძართან არსებული  უსახელო პანთეონისთვის ახალი პანთეონის  სახელის მინიჭების შესახებ.

ლია ჯახველაძე

 

27.   

.თბილისის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით მოძრავი ავტობუსების რიგი უსახელო გაჩერებების სახელდების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

28.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის, მათთან არსებული ჩიხებისთვის და გასასვლელისთვის ინჟინერი ნიკოლოზ სვანიშვილის და კომპოზიტორი სანდრო მირიანაშვილის სახელების მინიჭების შესახებ.

ლია ჯახველაძე

 

29.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში ბერი გაბრიელ სალოსის 147და 149 კორპუსებთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ფეხბურთის მწვრთნელ-მასწავლებელი, აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი გია შიხიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

30.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში ბერი გაბრიელ სალოსის 147და 149 კორპუსებთან არსებული უსახელო სპორტული მოედნისთვის ფეხბურთის მწვრთნელ-მასწავლებელი, აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი გია შიხიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე