+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

13 სექტემბერს 10:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა. 

 

~

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

 

1.

 

 

 

 

1.  „ქ.თბილისის  მუნიციპლიტეტის  მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის  სააგენტოს დაფუძნების  და მისი   წესდების  (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის  12 დეკემბრის     #17-56  დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

2. „საქართველოს ადმინისტრაციულ          სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 103-ე მუხლით გათვალისწინებული      სამართალდარღვევისას  საჯარიმო ქვითრის -   ადმინისტრაციული      სამართალდარღვევის  ოქმის  ფორმის,  მისი  შევსების,  ჩაბარების,     წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების  წესის  დამტკიცების შესახებ“  ქ.თბილისის    მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის  27 ნოემბრის #28-117  დადგენილებაში    ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

3. ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა  პირუტყვის  ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ“  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის 30 დეკემბრის #20-93  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე“.

4. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო  სამსახურში  ცალკეულ  ადმიისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისთის დოკუმენტების  ფორმების დამტკიცების შსახებ” ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-95 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

5. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო  სამსახურში  ცალკეული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  და  სამშენებლო   სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისთვის  დოკუმენტების   შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2014  წლის   30 დეკემბრის  #20-96  დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის  თაობაზე.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  ა/წლის  16 აგვისტოს   #04/15168   წერილი)

 

 

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის  სააგენტოს  დირექტორი-/თ.ფხალაძე/.

2.

 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში, თბომომარაგების ნოვაციური მეთოდების დანერგვა  და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

(ა/წლის 22 აგვისტოს # 07/15444  წერილი)

ევროკავშირის პროექტის „INNOVER  EAST“ –ის კოორდინატორი; ენერგოეფექტურობისა  და გარემოს დაცვის’“ ცენტრის დირექტორი - /ნ.ვერულავა/

 

3.

 

 

მიმდინარე  საკითხები.