+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

2 სექტემბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

2.        

 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის” 103-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2015 წლის 27 ნოემბერიდადგენილებაში №28-117 ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

3.        

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

4.        

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-95  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

5.        

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისთვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

ლერი ქვარაია

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსის მოადგილე

6.        

 

 „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

მერაბ მამულაშვილი

 

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

7.        

 

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე“

მერაბ მამულაშვილი

 

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

8.        

 

„ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, ავტოინსპექციის საგუშაგოს მიმდებარედ არსებული 3645 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: N01.14.07.004.026) საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ’’

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.        

 

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბმის დასახლების III მიკრორაიონში I და II კვარტალს შორის მდებარე 484 კვ.მ  მიწის ნაკვე\ტის (საკადასტრო კოდი N01.17.011.073) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბაბილონისთვის“ (ს/კ:406121851) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.    

 

ქალაქ თბილისში მუხიანი თემქის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 313კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.004.321) და თბილისში მუხიანი თემქის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 87კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.004.322) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს „მუხიანი 2002“-თან (ს/ნ:200077629) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.    

 

ქ. თბილისში, გიული ჭოხონელიძის ქ. N1-ის მიმდებარედ არსებული 33კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:N01.13.01.020.199) პირდაპირი განკარგვის წესით მარინა გამრეკელაშვილისთვის (პ/ნ:12001045604) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12.    

ქ. თბილისში, ჟ.შარტავას ქუჩა N7-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი:N01.10.13.015.127) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალტერნეტისთვის“ (ს/კ:204524924) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი:N01.13.08.001.007.01.550) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ „არეტესთვის“ (ს/კ: 404510445) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი