+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

16 აგვისტოს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართება.  


დღის წესრიგი:

 1.    ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების: ქ.თბილისში, ამაღლების ქ.(ყოფილი დავითაშვილი), ჩიხი III, #8-ში მდებარე 1097 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:#01.15.05.090.020) და ქ.თბილისში, ამაღლების ქ. ჩიხი III, # 8-ში მდებარე 213 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.15.05.090.022) გაცვლის  ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს „უტასთან“ (ს/ნ 203835957) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე.

 

2.    ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 2011 კვმ (ს/კ #01.17.06.014.017) და 138591 კვმ (ს/კ:#01.17.06.012.136) მიწის ნაკვეთების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პროვატიზების საკითხის და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე.

 

3.    ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩა #21-ში მდებარე 3216 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.18.06.016.027) გამიჯვნის შედეგად მიღებული 25 კვმ მიწის ნაკვეთის ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და ფიზიკურ  პირებს შორის 2010 წლის 15 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან (სანოტარორეგისტრაციის ნომერი #100575311) გამომდინარე ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. (04/15071)