+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

16 აგვისტოს 12.30 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის სხდომა გაიმართება.


დღის წესრიგი: 

1. სარევიზიო კომისიის სხდომაზე წამოჭრილი საკითხის, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის მიერ ჩატარებული ტენდერის (SPA150011562) შესწავლის საკითხის (წინასწარი) განხილვა.

2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ 2014 წლის 01ოქტომბრიდან - 2016 წლის 01 მაისამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

3. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ 2014 წლის 01 ოქტომბრიდან - 2016 წლის 01 მაისამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

4. 2014 წლის 03 იანვრიდან სასახურის გამოყოფამდე ჯანდაცვის კუთხით განხორციელებული საქმიანობისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ დაარსების დღიდან - 2016 წლის 01 მაისამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

5. 2014 წლის 03 იანვრიდან - სასახურის გამოყოფამდე განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კუთხით განხორციელებული საქმიანობისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ დაარსების დღიდან - 2016 წლის 01 მაისამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

6. ისნის რაიონის გამგეობის მიერ 2014 წლის 01 ივლისიდან - 2016 წლის 01 მაისამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.