+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

16 აგვისტოს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, ასევე გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი:

 

1. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/14469; 04/14925; 04/14927; 04/14930; 04/13937 - მე-11 პოზიცია; 04/9753 - მე-6 პოზიცია)


2. 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/14470; 04/14643)


3.
 “ .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის  დამტკიცების შესახებ”  .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის #2-1  დადგენილების, 23- მუხლის   და.თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  .თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის #3-7 დადგენილების, მე-8 მუხლის, მე-3 პუნქტის შესაბამისად, .თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის არ ყოფნის  შემთხვევაში მოვალეობის შემსრულებლის განსაზღვრის თაობაზე;

 

4. მიმდინარე საკითხები.