+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

17 თებევრვალს 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება.

 

მის : თავისუფლების მოედანი N2, ბიუროს სხდომათა დარბაზი.

 

#

საკითხის დასახელება

1.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ  (N04/2150 04.02.2015)

2.       

მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობები“-სა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის“ დამტკიცების თაობაზე (05.02.2015   N04/2242)

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების)  დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N04/2821 13.02.2015)

4.       

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04.02.2015 N04/2183)

5.       

. თბილისში, ისნის რაიონში, ძევერის, დოესის, კობარეთის და გარე კახეთის ქუჩებს შორის არსებული კვარტლის საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

6.       

. თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის 6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

7.       

. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

8.       

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, გურამ რჩეულიშვილის . 9,11-ში, გალის . 23-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

9.       

. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილზე, ორხევის ხიდის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე შერეული ფუნქციის საზოგადოებრივ-საწარმო შენობა-ნაგებობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

10.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორიაზე, კახეთის გზატკეცილის 112-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სავაჭრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

11.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლების ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დემეტრე თავდადებულის ქუჩასა და მუხათგვერდის სასაფლაოს გზას შორის საუნივერსიტეტო დასახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

12.   

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის №№39, 41, 35, 37-ში, . ბაგრატიონის . №№52, 54, 56-ში, სოხუმის . 6, 4, 6-ში, ევდოშვილის . 25-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური - საზოგადოებრივი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/1878 02.02.2015; N04/2359 06.02.2015)

13.   

ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში  არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსათვის“ გადაცემის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (10.02.2015  04/2520)

14.   

2012 წლის 11 სექტემბრის აუქციონის ფორმით გასხვისებულ უძრავ ნივთზე (ს/კ 01.72.14.013.090) Nე-139-4-5666 ოქმით გათვალისწინებული ვალდებულების/შეზღუდვის სხვა უძრავ ქონებაზე (ს/კ 01.72.14.013.570) გადატანაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დკემბრის N189 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (11.02.2015  N04/2602)

15.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვრის N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (11.02.2015  N04/2602)

16.   

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (13.02.2015 N06-1/220)

17.   

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის N3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (16.02.2015 N10/2913)

18.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის  შემოწმება-ანალიზის შედეგები (დასკვნა) (08-3/1489 11.08.2014)

19.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის შესახებ (09.02.2015 N2469, N2470)

20.   

.თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (08/2502, 08/2553, 08/2681, 08/2721, 08/2794; 08/2838)

LiveZilla Live Chat Software