+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

2 აგვისტოს 11:00 საათზ, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარების საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების, იურიდიულ საკითხთა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.დღის წესრიგი: 

1.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გთვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. (04/13475 19.07.2016წ.)

2.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-129 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (04/14269 01.08.16წ.)

3.      „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის #32-127 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (04/14139 29.07.16წ.)

 

 

                                                                                                

მოწვეულ პირთა სია:

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი  - მარი ჩივაძე.