+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიების გაერთიანებული სხდომა

22 ივლისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის, ასევე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება. 

 

 

დღის წესრიგი:

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მამუკა მუმლაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის საკითხი (04/12991);

 2. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ქვეპროგრამით ,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ (კოდის 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიებების - ,,საგზაო მოძრაბის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განხორიციელების წესის დამტკიცების შესახებ (04/12920);

3. ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შ.პ.ს. სატრანსპორტო კომპანიას შორის ,,თბილისის ავტობუსების პროექტთან დაკავშრებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე (04/13659);

 4.,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის თბილისის ავტობუსების პროექტთან დაკავშირებით“ თანხის გადაცემის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“ (04/13659);

5. ქ. თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 296 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.18.006.121) ქ. თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში ზონა მე-2 ში 803 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.18.006.071) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან  - შ.პ.ს. ,,მმბ“-სთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (04/13479);

6. ქ. თბილისში წულაძის ქ#23-ში არსებული 5338 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (ს/კ 01.17.11.034.007) საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (04/13479)

7. ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზ. #23-27-ის მიმდებარედ არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.14.008.040) ეკატერინე კამკამაძისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე (04/13479);

8. ქ. თბილისში, ვარდების რევოლუციის მოედნაზე მდებარე 697 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.15.04.002.015) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან შ.პ.ს. ,,ცენტრ პლაზსთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შეთანხმების საკითხი (04/13565)

9.ქ. თბილისში, თამარ მეფის გამზ. #13-ის მიმდებარედ არსებული 120 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.13.08.002.031) ისკო დასენისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი (04/13565)

10. ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქ#4ბ-ს მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.19.35.006.071) ს.ს. ,,ჯი-პი-სი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარკგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი (04/13565)

11. ამხანაგობა ,,ვაჟა-ფშაველას IV-2005“- სთვის ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზ. #85-ის მიმდებარედ არსებული 803 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 01.14.04.005.017) 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი (04/13565)

 

LiveZilla Live Chat Software