+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

8 ივლისს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.


N

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გაიოზ თალაკვაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/12550 06.07.2016 - მერიის №7/175382 06.07.2016)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის სესხის აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/12549 06.07.2016 - მერიის №7/175536 06.07.2016)

3.       

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტთან დაკავშირებით“ გასაფორმებელი თანხის გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გრანტის მიღების თაობაზე, თანხმობის მიცემის საკითხი. (საკრებულოს №04/12688 07.07.2016 - მერიის №9/177405 07.07.2016 )

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სოფლების ძველი ვეძისი, დიდგორი და თელოვანი ტერიტორიაზე მგლისა და ტურის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე საკრებულოს №04/12099 30.06.2016 - მერიის №7/167890 29.06.2016)

5.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/11636 24.06.2016 - მერიის №7/161950 23.06.2016; საკრებულოს №04/11987 29.06.2016 - მერიის №7/166564 28.06.2016) 

6.       

. თბილისში, გლდანის რაიონში, ილ. ვეკუას ქ. №84-ში, ო. ხიზანიშვილის ქ. №57-ში, საზოგადოებრივი ცენტრის ტერიტორიაზე V და VI მიკრორაიონებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/11637 24.06.2016 - მერიის №7/161949 23.06.2016)

7.       

. თბილისში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/11637 24.06.2016 - მერიის №7/161949 23.06.2016)

8.       

ქ.თბილისის მერიასა (მთავრობას) და შპს ,,ლოჯიკ გრუპს'' შორის 2007 წლის 8 მაისს გაფორმებული შპს ,,სპორტის სასახლის'' ქ.თბილისის ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული 100% წილის თხოვების სახით (მართვის უფლებით) გადაცემის თაობაზე'' ხელშეკრულებით (სანოტარო რეესტრში რეგისტრაციის №2450/1) გათვალისწინებული საინვესტიციო პირობის შეცვლის შესახებ (საკრებულოს №04/11469 22.06.2016 - მერიის №7/159619 21.06.2016)

9.       

ქ.თბილისში, ფარნავაზის გამზირი №7-ის გამყოფ ზოლზე მდებარე 1250 კვ.. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.72.14.034.826) შპს ,,რადასთვის'' (ს/კ №405023558) იჯარის უფლების შეწყვეტისა და შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმების შესახებ წინადადების და ქ. თბილისში, დიდ ლილოში არსებული 1600 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ81.21.03.038) შპს ,,რადასთვის'' პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემისა და შპს ,,რადას'' პირგასამტეხლოს გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ საკითხების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/11469 22.06.2016 - მერიის №7/159619 21.06.2016)

10.   

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, ყაზბეგის გამზირი №19ა-ს მიმდებარედ, 11 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.10.14.009.023) შპს ,,სი ეს ეს''-ისთვის (ს/ნ400129721) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე (საკრებულოს №04/11469 22.06.2016 - მერიის №7/159619 21.06.2016)

11.   

ქ.თბილისში, გორგასლის ქ.№28-სა და №30-ის მიმდებარედ 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.18.05.002.090) ფიზიკური პირი ვახიდ ბაბაევისთვის (პ/ნ №01027002073) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)

12.   

ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზ. №40-40ა-ს მიმდებარედ არსებული 41 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.15.05.009.028) ოთარ ძიძიკაშვილისთვის (პ/ნ01031004139) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)

13.   

ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის გზის მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.10.11.001.252) გაცვლის ფორმით პრივატიზების და მამუკა არევაძესთან (პ/ნ56001003302) გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შსახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)

14.   

ქ.თბილისში, სარაჯიშვილის გამზ. №6-ის მიმდებარედ არსებული №01.11.04.026.079 და №01.11.04.026.106 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივეტიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)

15.   

შპს "საქართველოს ფოსტისთვის" (ს/კ №203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საიჯარო ქირის წლიური საფასურის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)

16.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 19 ივლისის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №ე-35-25-825 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირების) განსაზღვრული პირობის (პირობების) შეცვლის შესახებ (საკრებულოს №04/12048 29.06.2016 - მერიის №7/168399  29.06.2016)