+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

7 ივლისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა.დღის წესრიგი:

 

1.      ქიზიყის ქუჩა #33-ში მდებარე შენობა-ნაგებობებისა და მათში კანონიერი უფლების გარეშე მცხოვრებ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ.

 

მოწვეული სტუმრები:

 

·         სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“;

 

·         საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

 

·         საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;

 

·         ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ,,ქონების მართვის სააგენტო“;

 

·         მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები.  

 

 

2.    2016 წლის განმავლობაში ქიზიყის ქუჩაზე დაგეგმილი/დასაგეგმი ინფრასტრუქტურული პროექტების (მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების) შესახებ.

 

მოწვეული სტუმრები:

 

·         ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.