+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

28 ივნისს, 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი:

1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემის შესახებ (მათ შორის: ნასაგურის წმინდა გიორგის ეკლესიის მაგალითზე).

მოწვეული სტუმრები:

• საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
• სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“. 
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური“;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისია;
• საქართველოს საპატრიარქო;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული განყოფილება.

2. მოქალაქე ლიზა აშიგოვას განცხადებების (№6286; №6287) განხილვა.
მოწვეული სტუმრები:

• სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური“;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური.
• მოქალაქეები.