+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

24 ივნისს, 15.00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

 

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/11111 17.06.2016 - მერიის9/157130 17.06.2016)

2.       

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის  №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/10806 14.06.2016 - მერიის №12/150945 13.06.2016)

3.       

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.01.002.073) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10631 10.06.2016 - მერიის №7/149170 10.06.2016)

4.       

ა(ა)იპ „წმინდა თომა მოციქულის ტაძრისთვის“ (ს/ნ №404983737) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული განსაზღვრული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10631 10.06.2016 - მერიის №7/149170 10.06.2016)

5.       

ქ.თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ, 8943 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.12.21.001.276) ა(ა)იპ - საქართველოს საკრეისერო აფროსანთა ასოციაციისთვის (ს/კ405128213) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე (საკრებულოს №04/11469 22.06.2016 - მერიის №7/159619 21.06.2016)