+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 23 ივნისს 17.00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება.


#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის N32-127 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ლევან თევზაია

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

2.        

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

3.        

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ირაკლი აბესაძე

/ ფრაქციანაციონალური მოძრაობა - თბილისი"- თავმჯდომარე.

სევდია უგრეხელიძე

/ ფრაქცია „ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე

4.        

“საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.002.073) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

5.        

ა(ა)იპ „წმინდა თომა მოციქულის ტაძრისთვის“ (ს/ნ. 404983737) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.        

„ქ. თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერეკლე II-ის შესახვევს შორის მდებარე 110კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.046.030) ფიზიკური პირი ირაკლი სამყურაშვილისათვის (პ/ნ: 01022002326) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ყაზბეგის გამზირი N19ა-ს მიმდებარედ, 11კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.009.023) შპს „სი ეს ეს“-ისთვის (ს/ნ: 400129721) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე

 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.        

ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ, 8943 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.12.21.001.276) ა(ა)იპ - საქართველოს საკრეისერო აფროსანთა ასოციაციისათვის (ს/კ: 405128213) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.        

“ქალაქ თბილისში, ფარნავაზის გამზირი N7-ის გამყოფ ზოლზე მდებარე 1250 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადსატრო კოდი N01.72.14.034.826) შპს „რადასთვის“ (ს/კ 405023558) იჯარის უფლების შეწყვეტისა და შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმების შესახებ წინადადების და ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში არსებული 1600 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 81.21.03.038) შპს „რადასთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის და შპს „რადას“ პირგასამტეხლოს გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ საკითხების შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.    

„ქალაქ თბილისის მერიასა (მთავრობა) და შპს „ლოჯიკ გრუპს“ შორის 2007 წლის 8 მაისს გაფორმებული შპს „სპორტის სასახლის“ ქალაქ თბილისის ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული 100% წილის თხოვების სახით (მართვის უფლებით) გადაცემის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.    

მოქალაქეების - ლუიზა ბენიძისა და გია გელაშვილის განცხადების თაობაზე

(საკნალიზაციო მილების პრობლემა)

ლადო კილასონია - კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის იურისტი

/ კობერიძე- GWP - ის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე                                                  

 

LiveZilla Live Chat Software