+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

09 ივნისს 15.00 საათზე თბილისის მინიციპალიტეტის საკრებულოში იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება.

 

დღის წესრიგი:

 

                                                          

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ბორია ფირცხელიანის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

 

თევდორე კობახიძე                 იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობთ დაფუძნებული იურიდიული პირი - შპს “თბილსერვის ჯგუფისათვის“ (ს/კ: 206267494) დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების განწილვადებასთან დაკავშირებით დავალების მიცემის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

 

ლადო კილასონია - კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის იურისტი / დავით ჩანქსელიანი - თბილსერვის ჯგუფის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

3.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ’’

ირაკლი გვილავა - განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი /

ზაზა ცინაძე - განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

4.

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაჩო აბულაძე - ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

5.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

კარლო ლაფერაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.

„შპს „მეთეგისთვის“ (ს/კ: N405082967) ქ. თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.065.062) 320 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ“

კარლო ლაფერაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7.

„ქ. თბილისში,  გორგასლის ქუჩა N75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ.  6 კვ.მ. და 6  კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: N01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) შპს ,,გიომირი+სპორტ-ტაიმისთვის’’ (ს/კ: 406028301) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

კარლო ლაფერაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.

“ქალაქ თბილისში, მუხიანის III მიკრორაიონის, კორპუსი N11-ის მიმდებარედ, უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.005.023) ა(ა)იპ - „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის“ (ს/კ: N204889282) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #61-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.14.03.021.020) შპს „დაი“-სთვის (ს/ნ: 405113666) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის თაობაზე“ 

კარლო ლაფერაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ N07/2874 განცხადება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტიტეის საკრებულოს N17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დიმიტრი ხაჩიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ გამგეობის თავმჯდომარე

 

 

LiveZilla Live Chat Software