+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

10 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

N

საკითხის დასახელება

1.       

ბორია ფირცხელიანის უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე (საკრებულოს №06/10246 06.06.2016 - ცსკ №03-01/1144 03.06.2016)

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირის - შპს "თბილსერვის ჯგუფისთვის" (ს/კ206267494) დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების განწილვადებასთან დაკავშირებით დავალების მიცემის შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10131 02.06.2016 - მერიის №18/140811 01.06.2016)

3.       

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტოტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის  №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/10212 03.06.2016 - მერიის №12/141408 02.05.2016)

4.       

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/9764 27.05.2016 - მერიის №7/135522 27.05.2016)

5.       

ქ.თბილისში, დასახლება დიდ დიღომში, I და III მ/რ-ებს შორის (ნაკვ. 1/63) მდებარე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საცხოვრებელი ბინის (ს/კ.: 01.10.06.001.063.01.01.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/10486 09.06.2016 - მერიის №7/147527   08.06.2016)

6.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების: ქ.თბილისში, გლდანში მდებარე 50000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №72.13.33.805) და ქ.თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე  მდებარე 16922 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.11.05.029.102) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8672 11.05.2016 - მერიის №7/116926 10.05.2016)

7.       

სს "აქსის თაუერსის" (ს/ნ №405077704) საკუთრებაში არსებული №01.14.14.003.174 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის უფლებრივად უნაკლო სახით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ქ.თბილისში, გალაკტიონის ძეგლის მიმდებარედ არსებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.14.14.003.172 გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/7713 21.04.2016 - მერიის №7/100474 20.04.2016)

8.       

შპს „მეთეგისთვის (ს/კ №405082967) ქ.თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ №01.17.01.065.062) 320 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/9540 23.04.2016 - მერიის №7/131428 23.04.2016)

9.       

ქ.თბილისში, გორგასლის ქ.№75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ., 6 კვ.მ. და 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (ს/კ №01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "გიომირი+სპორტ-ტაიმისთვის" (ს/კ №406028301) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

10.   

ქ.თბილისში, მუხიანის III მ/რ., კორპუსი №11-ის მიმდებარედ უძრავი ქონების (ს/კ №01.11.13.005.023) ა(ა)იპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/კ №204889282) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

11.   

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამხ.№61-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.03.021.020) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "დაი"-სთვის (ს/კ №405113666) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10017 01.06.2016 - მერიის №7/140144 01.06.2016)

12.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9481 23.05.2016 - მერიის №7/129346 20.05.2016, საკრებულოს №04/9753 27.05.2016 - მერიის №7/132398 24.05.2016, საკრებულოს №04/9920 31.05.2016 - მერიის №7/138172 30.05.2016)

13.   

. თბილისში, გლდანის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 72.13.38.293)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

14.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 81.02.22.080)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

15.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ოქროყანის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.15.01.004.012)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9990 01.06.2016 - მერიის №7/139366 31.05.2016)

16.   

. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ველოტრეკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.10.06.001.187)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9990 01.06.2016 - მერიის №7/139366 31.05.2016)

17.   

. თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.11.05.029.125; 01.11.05.029.102)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

18.   

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10210 03.06.2016 - მერიის №7/141774 02.05.2016)

19.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.14.15.001.300; 01.14.15.001.299; №01.14.15.001.296;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

20.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ალ. ყაზბეგის გამზირის №22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.10.16.002.003; 01.10.16.002.013;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9538 23.05.2016 - მერიის №7/130895 23.05.2016)

21.   

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 01.72.14.013.606; 01.72.14.013.607;) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

22.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩასა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.14.15.001.189) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9918 31.05.2016 - მერიის №7/137322 30.05.2016)

23.   

.თბილისში, გლდანის რაიონში,  ალექსი გობრონიძის ქუჩის შესახვევისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, ქუჩასთან არსებული ჩიხისთვის, შესახვევისთვის და გასასვლელისთვის ასტროფიზიკოსი მიხეილ ვაშაკიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

24.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  გარდაბნის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ველისთავის  სახელის მინიჭების შესახებ

25.   

.თბილისში, ვაკის  რაიონში,  ფერმწერთა ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ფერმწერთა სახელის მინიჭების შესახებ

26.   

.თბილისში, გლდანის  რაიონში,  ბადრი კობახიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის თეთრი ტბის სახელის მინიჭების შესახებ

27.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების ზურაბ დობორჯგინიძის და ალექსანდრე ზაალიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

28.   

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  კამოს ქუჩისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის იგორ ტყემალაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

29.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას III კვარტალში მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ნუკრი დოლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

30.   

.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ კვესეთში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის  და მათთან არსებული ჩიხისთვის და შესახვევებისთვის ბეთანიის მონასტრის, ორბელთა და კვესეთის სახელის მინიჭების შესახებ

31.   

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გიორგი ციციშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ექიმი ბენედიქტე  მაღლაკელიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

32.   

.თბილისში,  ვაკის რაიონში, რამაზ ჩხიკვაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მეხანძრე-მაშველი ზურაბ მუზაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

33.   

.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, უდაბნოს მონასტრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის დიღმის ქედის სახელის მინიჭების შესახებ

34.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ