+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

7 ივნისს 16:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.


დღის წესრიგი

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით პროგრამების/ქვეპროგრამებისათვის გათვალისწიებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ. (#08/10282)

 

2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის #17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. (#04/9764)

 

3. „ქ.თბილისში, გორგასლის ქ.#75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვმ, 6 კვმ და 6 კვმ მიწის ნაკვეთების (ს/კ: #1.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109 ) პიდაპირი განკარგვის წესით შპს „ გიომირი+სპორტ-ტამისათვის“ (ს/ 406028301 ) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი“.

 

4. ქ.თბილისში, მუხიანის III მ/რ, კორპ #11-ის მიმდებარედ უძრავი ქონების (ს/კ:#01.11.13.005.023) ა(ა)იპ- საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/კ: 204889282) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,მუსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხი.

 

5. ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ.#61-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.14.03.021.020) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დაის“-სთვის (ს/კ 405113666 ) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი.

 

6. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების : ქ.თბილისში, გლდანში მდებარე 50000 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: #72.13.33.805) და ქ.თბილისსი ქერჩის ქუჩაზე მდებარე 16922 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი: #01.11.05.029.102 ) გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ.

 

7. სს „აქსის თაუერსის’ (ს/ნ 405077704) საკუთრებაში არსებული #01.14.14.003.174 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 354 კვმ მიწის ნავეთის უფლებრივად უნაკლო სახით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ქ.თბილისში, გალაქტინის ძეგლის მიმდებარედ არსებული 354 კვმ მიწისნაკვეთის საკადასტრო კოდი: #01.14.14.003.172) გცვლის ფორმით პრივატიების საკითხი. (#04/7713)

 

8. საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მ3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას , საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

LiveZilla Live Chat Software