+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

13 მაისს 12:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

ქ. თბილისში ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის - ,,თბილისი”-ს ჩატარების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის №11-41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №10/8753 11.05.2016)

თამარ ტალიაშვილი

/ განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე

2.        

ქ. თბილისში ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის - ,,თბილისი”- ჩატარებისათვის განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის №128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/8753 11.05.2016

თამარ ტალიაშვილი

/ განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე

3.        

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ირაკლი აბესაძე

/ ფრაქციანაციონალური მოძრაობა - თბილისი"- თავმჯდომარე.

4.        

 

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

5.        

 

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №57-65-ის მიმდებარედ არსებული №01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი კერესელიძისთვის (პ/ნ №01015020077) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №103 განკარგულებაში შეცდომის გასწორების შესახებ (საკრებულოს №04/8672 11.05.2016 - მერიის №7/116926 10.05.2016)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.       

 

. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  მიწის

ნაკვეთების: .თბილისში, გლდანში მდებარე 50000 კვ. მიწის ნაკვეთის

(საკადასტრო კოდი: N72.13.33.805) და .თბილისში ქერჩის ქუჩაზე

მდებარე 16922 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:

N01.11.05.029.102) გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ’’

 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი