+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

26 აპრილს 17:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“ ოფიციალური სახელწოდების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციად „რესპუბლიკელები“ ცვლილების თაობაზე

 

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მარი ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი

 

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

დავით ჭურღული

მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

4.        

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

5.        

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, გლდანის  I მიკრორაიონის კორპუსი N21-ის მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.11.12.007.078) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.        

„ქ. თბილისში,  გორგასლის ქუჩა N75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ.  6 კვ.მ. და 6  კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: N01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,გიომირი+სპორტ-ტაიმისთვის’’ (ს/კ: 406028301) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7.        

„ქალაქ თბილისში, გალაკტიონის ძეგლის მიმდებარედ არსებული 354 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.003.172) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 11(თერთმეტი) ერთეული უძრავი ქონებიდან გარკვეული ფართის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ბანკის შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებულ საბანკო დაწესებულებისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი