+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

27 აპრილს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

N

საკითხის დასახელება

1.       

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/6990 12.04.2016 - მერიის №10/91408 11.04.2016)

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/7756 21.04.2016 - მერიის №6/102231 21.04.2016)

3.       

"საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" (საკრებულოს №04/7395 18.04.2016 - მერიის №12/96110 15.04.2016)

4.       

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/8108 26.04.2016 - მერიის №7/107031 26.04.2016)

5.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/8108 26.04.2016 - მერიის №7/107031 26.04.2016)

6.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/8108 26.04.2016 - მერიის №7/107031 26.04.2016)

7.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/7366 15.04.2016 - მერიის №7/96504 15.04.2016, საკრებულოს №04/8106 26.04.2016 - მერიის №7/106991  26.04.2016)

8.       

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, დიდი ხეივანის ქუჩა №36-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/7711 21.04.2016 - მერიის №7/101154 20.04.2016)

9.       

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ. №22, №24-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.10.10.020.156) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/7711 21.04.2016 - მერიის №7/101154 20.04.2016)

10.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გარდაბანში, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/7711 21.04.2016 - მერიის №7/101154 20.04.2016)

11.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ფონიჭალის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №01.18.13.039.011; №01.18.13.039.026;) რძის საწარმოს განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/7711 21.04.2016 - მერიის №7/101154 20.04.2016)

12.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, იპოლიტე-ივანოვის ქ. №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №01.11.05.029.220; №01.11.05.029.219; №01.11.05.029.214)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/8021 25.04.2016 - მერიის №7/104050 22.04.2016)

13.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ბანკის შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული საბანკო დაწესებულებისთვის, პიდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8038 25.04.2016 - მერიის №7/104711 25.04.2016)

14.   

ქ.თბილისში, გორგასლის ქუჩა №75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ., 6 კვ.მ. და 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "გიომირი+სპორტ-ტაიმისთვის" (ს/კ406028301) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/7240 14.04.2016 - მერიის №7/92915 13.04.2016)

15.   

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუსი №21-ის მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.007.078) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/7240 14.04.2016 - მერიის №7/92915 13.04.2016)

LiveZilla Live Chat Software