+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

27 აპრილს, 11:00  საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის  კომისიების გაერთიანებული სხდომა.


დღის წესრიგი:

 

 

1.      ,,აქსის თაუერსის“ (ს/ნ 405077704) საკუთრებაში არსებული 01.14.14.003.174 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის უფლებრივად უნაკლო სახით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ქ. თბილისში, გალაქტიონის ძეგლის მიმდებარედ არსებული 354 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.14.14.003.172 გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხი (04/7713);

 

2.      ქ. თბილისში, გორგასლისქუჩა #75-ის მიმდებარედ არსებული 389 კვ.მ. 6 კვ.მ. და 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (ს/კ 01.18.06.019.093; 01.18.06.019.092; 01.18.06.019.109) პირდაპირი განკარგვის წესით ს.პ.ს. ,,გიომირი + სპორტ - ტაიმისთვის“ ს/კ 406028301 სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემა (04/7240);

 

3.      ,,საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ქ. თბილისში, გლდანის პირველი მკრ/რ-ნის კორპ. #21-ის მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.11.12.007.078) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება; (04/7240)“

 

4.      საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (04/7395)

 

5.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/7366; 04/8106)

 

 

6.      განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ  (04/7711; 04/8021)